Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

3.2. Розрахункові формули титриметрії

Формули надані, виходячи з того, що одиниця вимірювання об'ємів – см3 (мл). У випадку використання дм3 (л), коефіцієнт 1000 не використовується

Формули:

1. Спосіб окремих наважок:

а) маса наважки стандартної речовини:

б) маса наважки досліджуваної речовини в розчині з певною масовою часткою:

в) молярна концентрація речовини еквіваленту розчину титранту:

г) масова частка дослідної речовини в зразку:

 • пряме та замісникове титрування

 • зворотне титрування

2. Спосіб піпетування

а) маса наважки стандартної речовини:

або

б) маса наважки досліджуваної речовини в розчині з певною масовою часткою:

в) молярна концентрація еквіваленту розчину титранту:

г) масова частка досліджуваної речовини в зразку:

- пряме та замісникове титрування

Позначення:

mн(А) - маса наважки стандартної речовини, г

М(1/zA)- молярна маса еквіваленту речовини А, г/моль.

с(1/zA)- молярна концентрація еквіваленту речовини у розчині, моль/дм3.

с(1/z1В)молярна концентрація речовини еквіваленту титранту, моль/дм3.

Vmin- об’єм стандартного розчину,( ≈10 см3-15 см3).

mн- маса наважки досліджуваноъї речовини, г

М(1/z2Х)- молярна маса еквіваленту речовини Х, г/моль

с(1/z2Х)- молярна концентрація еквіваленту досліджуваної речовини в розчині, моль/дм3.

W(Х)масова частка речовини, %

ТВ/Х- титр відповідності, г/см3.

К1 та К2- коефіцієнти поправки.

V(В) - об'єм стандартногоо розчину, що витрачено на титрування, см3.

Т1В/Х- титр відповідності (титр першого титранту за досліджуваною речовиною).

Vм.к. – об'єм мірної колби, в якій розчинено наважку, см3

Vпоб'єм піпетки

(аліквоти), см3

 • зворотне титрування

Концентрацію речовини в розчині при стандартизації за титрованим розчином визначають за формулою:

( з основного рівняння титриметрії)

Глава 4. Метод кислотно–основного титрування

4.1. Теоретичні основи методу

В основі методу кислотно-основного титрування лежать реакції взаємодії іонів Гідрогену з гідроксид-іонами, в результаті утворюється слабодисоційовані молекули води.

Н+ + ОН- F Н2О

Цей метод використовується для кількісного визначення:

 • кислот (H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, CH3COOH, H2C2O4 тощо.)

 • гідроксидів (КОН, NaOH, Ba(OH)2);

 • солей, що гідролізуються у водних розчинах (NaHCO3, Na2CO3, K2CO3 тощо);

 • сумішей (NH4Cl та NaOH, Na2CO3 та NaOH тощо).

Кислотно-основне титрування складається з двох основних методів:

Кінцеву точку титрування визначають за допомогою рН-індикаторів (кислотно-основних) або за змінюванням рН середовища (потенціометрично). Вибір рН-індикатору проводять двома способами: за продуктами реакції та за кривими титрування. В цьому методі кінцева точка титрування може знаходитися в нейтральному середовищі (рН = 7); у лужному (рН > 7) або в кислому (рН < 7).

Розрізняють такі випадки кислотно-основного титрування:

 • титрування сильної кислоти стандартним розчином лугу:

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

H+ + OH- F H2O

Утворена сіль NaNO3 не піддається гідролізу і продукти реакції мають нейтральне середовище (рН = 7).

 • титрування сильної основи стандартним розчином кислоти:

NaOH + HCl→ NaCl + H2O

H+ + OH- F H2O

Утворена сіль NaCl не піддається гідролізу і продукти реакції мають нейтральне середовище (рН = 7).

 • титрування слабкої кислоти стандартним розчином лугу:

НСООН + NaOH F HCOONa + H2O

HCOOH + OH- F HCOO- + H2O

В точці еквівалентності утворюється натрій форміат, який гідролізується, і, внаслідок утворення надлишку іонів ОН-, середовище стає лужним (рН > 7).

HCOONa + H2O F HCOOH + NaOH

HCOO- + HOH F HCOOH + OH-

 • титрування слабкої основи стандартним розчином кислоти:

NH3 ·H2O + HCl NH4Cl +H2O

NH3 ·H2O + H+ F+ + H2O

Продукт реакції в кінцевій точці титрування створює кисле середовище (рН < 7).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]