Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Хроматометричне титрування

Область

використання

методу

Титранти

методу

Методи

встановлення

кінцевої

точки

титрування

Стандартні

речовини

Умови

титрування

Рівняння хімічних реакцій

Визначають :

1.відновники (SO32-, Fe2+, Sn2+, AsO33-, [Fe(CN)6]4-, метанол, аскорбінову кислоту) зворотнім титруванням;

2.малорозчинні хромати (Ва2+, Pb2+, Ag+);

3.окисники (NO3- ) після попереднього відновлення дією солей Fe2+, надлишок яких відтитровують стандартним розчином K2Cr2O7

Розчин

K2Cr2O7

0,1 M – 0,05 M

Індикаторний:

1.редокс-індикатори: дифеніламін тощо

2. зовнішній індикатор: йодокрохмальний папірець.

Безіндикаторний:

розчин Cr3+-зелений колір; Cr2O72- - оранжевий.

(NН4)2Fe(SO4)2·6H2O

(сіль Мора)

Стандартний розчин: Na2S2О3 (стандартизують титрант йодометричним методом заміщення).

Середовище кисле

( в присутності НСl, Н2SO4, Н3РO4)

1.

Cr2O72– + 14H+ + 6ē → 2Cr3+ + 7H2O

1

2Fe2+ – 2ē → 2Fe3+

3

Cr2O72–+ 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe 3+ + 7H2O

2. Ba2+ + CrO42- → BaCrO4

2BaCrO4↓ + 4H+ → Ba2+ + Cr2O72- + 2H2O

Cr2O72- відтитровують Fe2+

Додаток 12

Аргентометричне титрування

Назва методу

Область

використання

методу

Титранти

методу

Методи

встановлення кінцевої точки

титрування

Стан-дартні

речовини

Умови титрування

Рівняння хімічних

реакцій

Аргентометричне

титрування

за методом Мора

Визначають Cl- та Br-

Розчин

AgNO3

0,1 M – 0,05 M

Індикаторний:

в присутності K2CrO4 (5% розчин) – надлишкова крапля титранту взаємодіє з індикатором, утворюється цегляно-червоний аморфний осад.

NaCl,

KCl

  1. рН 6,3 – 10,5;

  2. Відсутність іонів: Ва2+, СО32-, Hg22+, PO43- (утворюють осади з титрантом або індикатором).

І. Ag+ + Cl- → AgCl↓

білий

II. Ag+ + CrO42- →Ag2CrO4

цегляно-

червоний

Аргентометричне

титрування

за методом

Фаянса-Ходакова

Визначають Cl-, Br-, І-, NCS-

Індикаторний:

в присутності адсорбційних індикаторів:

- еозину (при рН = 2);

- флуоресцеїну (при

рН = 7-10) тощо

NaCl,

KCl

Титрування проводять при певному значенні рН, яке залежить від індикатору, який використовують.

Ag+ + Г- → Ag Г↓,

де Г- - це Cl-, Br-, І-

Додаток 13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]