Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія мистецтв-Підр=Рос.docx
Скачиваний:
349
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Теорія музики та музична життя в епоху Середньовіччя

На кінець античної епохи занепаду рабовласницької державності виникає християнська культура (початок - II ст., становлення - III-IV ст.). Її музичний зміст осіняє епоху Середньовіччя, яка на ранніх етапах проходить виключно під знаком співу - християнського (католицького і візантійського) богослужіння. Однак перш ніж перейти до характеристики музичного життя, важливо розкрити розуміння музики, трактування цього явища середньовічними мислителями.

Фундаментальною працею Середньовіччя, залишається незаперечним авторитетом для теорії музики протягом майже тисячоліття, є трактат "De institutione misica" Аниция Манлия Северина Боеція - римського консула, радника короля остготів Теодоріха, філософа, математика і теоретика музики. Теоретична концепція Боеція цікава своєю класифікацією, багаторазово повторюваної у теоретичних трактатах та інших джерелах Середньовіччя. Як і давні, він трактує музику як гармонію, вища вираз сутності світобудови. Але водночас вважає її видом діяльності. Його класифікація пояснює розуміння середньовічної культурою явища музики: це ієрархія "музик". Перше місце займає musica mundana - вираження гармонії світобудови, аналог піфагорійської "гармонії сфер". Друга іпостась досконалості - musica humana, гармонія людської душі і тіла. І нарешті, третя становить продукт і досконалої гармонійної діяльності людини в звуках -musica instrumentalis, або музика "виконується".

Найбільш значною теоретичною концепцією музики Середньовіччя є усвідомлення та розробка системи восьми церковних ладів (самий ранній джерело - трактат Авреліана з Реоме, середина IX ст.). Зрозуміти її сьогодні непросто - середньовічне тлумачення поняття "лад" так само вимагає розуміння історико-культурного контексту, як і поняття "музики". Лад - зовсім не звукоряд (гамма) із певними кроками" звуків один за одним, хоча так він записувався у теоретичних трактатах ще в Стародавній Греції. Це своєрідний "алгоритм" мелодій богослужіння, які протягом століть були суто усній культурою "виголошення" сакрального тексту в певному стані душі. При відсутності письмової фіксації мелодії півчим важливо було запам'ятовувати "поспівки", "мотиви", необхідні для характеру конкретного богослужіння обертів. По суті, середньовічна теорія лада була мнемонічної системою, що забезпечує усне музикування.

Уявлення про музику в Середньовіччі простягаються від філософії і математики до теорії музичних засобів та жанрів. Абстрактні від самого мистецтва в сучасному значенні слова спекулятивні теорії світорозуміння з часом стають матеріалом для філософії та естетики, а практичні "рецепти" перетворюються на складну і розгалужену теорію музичної форми.

Найбільш знаменита фігура теоретика музики, тобто її вченого "практика" - Гвідо з Ареццо (ок. 990 - ок. 1050). Вдячна тривала пам'ять нащадків про цього вченого пов'язана з кількома найважливішими речами. По-перше, Гвідо з Ареццо реформував нотне письмо, щоб полегшити півчим засвоєння мелодій. Суть нововведення полягала у "винаході" нотного стану з чотирьох різнокольорових ліній: червоної, чорної, жовтої і знову чорної. На них і між ними розміщувалися невмы, а значення звуку кожної лінії виставлялося латинською літерою. З цієї ідеї згодом і сформувалися знаки ключів, які до наших днів називаються цими літерами-нотами: скрипковий ключ - ключсіль, басовий - фа, альтовий і теноровый - ключі до.

Іншим абсолютно приголомшливим "винаходом" Гвідо був новий метод навчання співу, названий сольмизацией. Формулою для запам'ятовування звуків, які треба було співати, була послідовність (гамма) із шести звуків. Для кожного звуку він придумав назви по перших складах гімну на честь св. Івана, який всі співучі чудово знали і співали з благанням позбавити їх від хрипоти. Кожен відрізок мелодії гімну починався на тон вище попереднього, і за першими словами рядків Гвідо присвоїв звуків "імена": ut, re, mi, fa, sol, la.Ці назви, що збереглися протягом тисячі (!) років до наших днів, полегшували церковним співаком інтонування мелодичних інтервалів.

Сама "музика" раннього Середньовіччя прихована від нас як мистецтво усної природи, не відображена в письмових текстах. Незбагненним і чудесним чином зберігся знайдений у Єгипті (на папірусі, на звороті торгівельного рахунку) християнський гімн імовірно III ст. Оскільки це запис у грецькій нотації, історики припускають в ранній християнській музиці вплив античного гімнотворення. Але після визнання християнства державною релігією Римської імперії (IV ст.) основні історичні відомості свідчать про абсолютно нових формах вокального мистецтва - спів у церковному богослужінні.

Воно не пов'язано з продовженням традицій античної лірики і сходить до ритуального древнеиндейскому співу, представляючи псалмодію - своєрідну речитацию з мелодическими вступами і висновками. Важливою рисою є так званий мелизматический склад - виспівування одного складу на розлогих мелодіях, наприклад на слові "алілуя". З IV ст. він остаточно встановлюється у християнському культі під назвою "амвросианское спів" по імені нібито заснував його єпископа. У результаті поширення нового складу співу і розвитку його принципів до VII ст. утворюється григоріанський хорал - обов'язковий звід співів римської католицької церкви, названий по імені папи Григорія I Великого (590-604). Це початок формування кодифікації богослужіння встановленням обов'язкових текстів, які збереглися у двох рукописних градуалах і антифонариях. У другій половині VII ст. папа Мартин і встановив репертуар мелодій григоріанського хоралу.

З кінця XI, XII і особливо до XIII ст. в музиці Середньовіччя відбуваються значні події. Музика богослужіння стає багатоголосої. Письмові тексти, що дійшли до нас, дозволяють визначити з більшою чи меншою точністю дату виникнення багатоголосого співу, пов'язуючи її з собором Notre Dame в Парижі та іменами творців цього нового виду музики.

Англійська анонім називає кращого органіста школи Нотр-Дам Леонина(приблизно 50-80-х роках XII століття). Середньовіччя, як і всієї західноєвропейської культури ще кількома століттями пізніше, невідомо слово "композитор". Але і "органіст" не означає музиканта, який грає на інструменті, що прийшов у католицьку службу з Візантії. Леонин склав Велику книгу органумов - "Magnus liber organi" - збори градуалов і антифонів для церковної служби. Пізніше її доповнив та поліпшив магістрПеротин Великий (кінець XII - початок XIII ст.), перетворивши наспіви на основі григоріанських мелодій у трьох - і чотириголосні "обробки".

Дуже істотна гілка середньовічної музики породжена ідеологією та культурою європейського лицарства. Це музично-поетична творчість, пов'язане з кодексом лицарської честі і культом прекрасної дами, нормами служіння їй, ритуалами куртуазного кохання. Дійшли до нас письмові зразки вокальної лірики і зображення інструментів дозволяють побачити потужний протягом світської культури, що розвивалася паралельно церкви і в певному сенсі в протиставленні їй. Це мистецтво трубадурів і труверів: в XII ст. вже відомі імена окремих труверів - авторів пісень (текстів і мелодій). Самий знаменитий Адам де ла Аль (Галь) з Арраса, останній з труверів (ок. 1237-1287). На смерть Карла Анжуйського, короля Сицилії, він написав поему, в Неаполі ж була створена його знаменита музично-поетична драма-пастурель "Гра про Робене і Маріон".

Всього збереглися і доступні сьогодні для знайомства з цим видом художньої діяльності середньовічної культури понад 250 пісень трубадурів і близько півтори тисячі пісень труверів.

Зразки мистецтва трубадурів потрапляють в Німеччину, де сторіччям пізніше в зовсім іншій ідеології і культурі (не дуже пристосованій до світського сприйняття світу) виникає мистецтво миннезанга. Музично-поетична творчість мінезингерів процвітало при багатих дворах у Відні, Тюрінгії, Чеському королівстві в Празі. Легенда оповідає про великому змаганні співаків у Вартбургу в 1206 р. за участю знаменитого Вальтера дер Фогельвейде і автора "Парсифаля" Вольфраму фон Ешенбаха.

Дослідники припускають, що потужним джерелом лицарської культури і музично-поетичної лірики є мистецтво бродячих народних музикантів, яких називали різними іменами: жонглери, менестрелі, шпильманы. У той час як церква заперечувала і піддавала гонінню інструментальну музику, співають і танцюють актори і музиканти, що дають вистави на площах, використовували великий інструментарій: труби, роги, сопілки, флейти Пана, волинки, арфи, різноманітні форми струнних інструментів.

Середньовічна музична культура - величезний, строкатий і неоднорідний період. У його витоків - аскетичні християнські гімни. А в XII-XIII ст. - пишне багатоголосий богослужіння у величних соборах, комічне народне мистецтво акторів-співаків, лицарська лірика. Вони утворюють досить потужні, що протистоять музичні практики - церковну і світську. Боротьба між ними розгорнеться в наступну історичну епоху - епоху Ренесансу - і спалахне цією "війною" в мистецтві бароко.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.