Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АБЗ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
379.04 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ АБЗ

При проектуванні АБЗ однією з основних задач є вибір місця його розташування, від якого залежить вартість перевезення матеріалу, а отже і вартість дороги, яка будується та необхідна кількість транспортних засобів.

Найбільш оптимальну схему організації робіт вибирають у залежності від тривалості роботи заводу на однім місці та місцевих умов. А саме слід:

 1. розташовувати робочу площадку на зручних і розвинутих шляхах сполучення - біля залізничних станцій, пристаней або автомобільних доріг;

 2. розташовувати підприємства на місцевості із рельєфом придатним для компонування і розміщення обладнання та іншого їх господарства;

 3. вивчити наявність родовищ місцевих будівельних матеріалів, їх якість і умови розробки; можливість використання відходів промисловості;

 4. використовувати існуючі шляхи сполучення для перевезення продукції заводів на об'єкти будівництва і на трасу;

 5. враховувати можливість використовувати уже існуючі джерела водо- і електропостачання, та можливість забезпечення робітників житловою площею.

Виходячи із всіх вище перерахованих умов, одна з основних задач проектування виробничої бази складається в тому, щоб встановити найбільш доцільне розміщення підприємства для забезпечення району дорожньо-будівельними матеріалами. Крім того, при виборі місцерозташування повинні враховуватись наступні аспекти: забезпеченість об'єктів будівництва матеріалами в терміни, які відповідають їх технологічним особливостям; транспортні витрати при доставці матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, а також потрібна кількість транспортних засобів повинна бути мінімальною. При цьому витрати по перевезенню продукції заводу на об'єкт не повинні перевищувати витрат на перебазування притрасового підприємства на нове місце.

Слід також враховувати технологічні особливості випуску продукції. Наприклад, асфальтобетонні заводи з приготування гарячих сумішей краще розташовувати на такій відстані від місця укладання, щоб тривалість транспортування готових сумішей не перевищувала 1,5 години, а заводи для приготування холодних сумішей, найкраще розташовувати в кар'єрах (мінімальна відстань постачання складовими), оскільки дальність транспортування цих сумішей істотно не впливає на якість покриття.

Стаціонарний завод розміщують, як правило, поблизу обласного центру, а також біля залізниці. Найбільш раціональним розміщенням пересувного заводу при будівництві міжміських автомобільних доріг є розташування його в центрі об'єктів, які будуються, це дозволяє скоротити дальність перевезення готової суміші та зберігати її якість.

Остаточне місце розташування заводу приймається на основі порівняння декількох варіантів, а головним критерієм вибору є кінцева собівартість продукції.

При виборі місця розташування підприємства, окрім вищенаведеного, необхідно враховувати також певні обмеження. А саме, згідно із СНиП П-89-80 розташування підприємств не допускається:

 1. у першому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;

 2. у першій санітарній зоні охорони курортів;

 3. у зелених зонах міст;

 4. на землях заповідників і їх охоронних зон;

 5. в зонах охорони пам'яток історії і культури;

 6. у небезпечних зонах відвалів порід шахт;

 7. в зонах активного карсту, оповзнів, гірничих розробок, селевих потоків і снігових лавин, які можуть загрожувати експлуатації підприємства;

 8. на ділянках, які забрудненні органічними і радіоактивними відходами до закінчення термінів, що встановили органи санітарно-епідеміологічної служби;

 9. в зонах можливого катастрофічного затоплення в результаті руйнування дамб або гребель.

Таблиця 1.1 – Температура повітря за місяцями року

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Температура, Со

-7,9

-7,6

-2,8

6,0

13,8

17,2

19,0

17,8

12,4

6,0

-0,2

-5,4

Рис.1.1. – Температура повітря Со

Рис.1.2. – Роза вітрів для Сумської області

Завод буде розташований поблизу залізниці, так як всі дорожньо-будівельні матеріали будуть доставлятись по ній.

2.1. Порівняння часу остигання асфальтобетонної суміші з часом її доставки до місця укладання

Пртрібно порівняти час остигання асфальтобетонної суміші t1, з часом доставки її на місце укладання t2. (t1≥t2).

При транспортуванні асфальтобетонної суміші автосамоскидом ЗИЛ-ММЗ-555:

(2.1)

де G- кількість суміші в кузові автомобіля, ЗИЛ-ММЗ-555, G=4500 кг;

ССМ – теплемність гарячої суміші, ССМ=1,1 кДж/(кг∙˚С)

F – площа стінок кузова автомобіля, ЗИЛ-ММЗ-555 F=11 м2;

h - коефіціент тепловіддачі, h=168 кДж/(м2∙ч∙˚С);

ТАБЗ - температура суміші в момент видачі на АБЗ, 160 Со;

ТСМ – температура асфальтобетону в момент укладки, 120 Со;

ТП - температура повітря, 15 Со.

(2.2)

де L – відстань транспортування, км.

v – швидкість руху транспортного засобу, v=40…60 км/год.

0,85год ≥ 0,4год – умова виконується.

t2 (10км/год) = 0,16 год

t2 (20км/год) = 0,33 год

t2 (30км/год) = 0,33 год

t2 (40км/год) = 0,5 год

t2 (50км/год) = 0,66 год

t2 (60км/год) = 0,83 год

При транспортуванні асфальтобетонної суміші автосамоскидом ТАТА К6DRF:

де G- кількість суміші в кузові автомобіля, G=24550 кг;

ССМ – теплемність гарячої суміші, ССМ=1,1 кДж/(кг∙˚С)

F – площа стінок кузова автомобіля, F=18, 3 м2;

h - коефіціент тепловіддачі, h=168 кДж/(м2∙ч∙˚С);

ТАБЗ - температура суміші в момент видачі на АБЗ, 160 Со;

ТСМ – температура асфальтобетону в момент укладки, 120 Со;

ТП - температура повітря, 15 Со.

t1=2,73 год

де L – відстань транспортування, км.

v – швидкість руху транспортного засобу, v=90 км/год.

2,73год ≥ 0,22год – умова виконується.

t2 (10км/год) = 0,11 год

t2 (20км/год) = 0,22 год

t2 (30км/год) = 0,33 год

t2 (40км/год) = 0,44 год

t2 (50км/год) = 0,55 год

t2 (60км/год) = 0,67 год

t2 (70км/год) = 0,78 год

t2 (80км/год) = 0,88 год

t2 (90км/год) = 1,0 год

t2 (100км/год) = 1,11 год

При транспортуванні асфальтобетонної суміші автосамоскидом ТАТА К4DRF:

де G- кількість суміші в кузові автомобіля, G=15000 кг;

ССМ – теплемність гарячої суміші, ССМ=1,1 кДж/(кг∙˚С)

F – площа стінок кузова автомобіля, F=18, 3 м2;

h - коефіціент тепловіддачі, h=168 кДж/(м2∙ч∙˚С);

ТАБЗ - температура суміші в момент видачі на АБЗ, 160 Со;

ТСМ – температура асфальтобетону в момент укладки, 120 Со;

ТП - температура повітря, 15 Со.

t1=2,42 год

де L – відстань транспортування, км.

v – швидкість руху транспортного засобу, v=103 км/год.

2,42год ≥ 0,29год – умова виконується.

t2 (10км/год) = 0,09 год

t2 (20км/год) = 0,20 год

t2 (30км/год) = 0,29 год

t2 (40км/год) = 0,39 год

t2 (50км/год) = 0,48 год

t2 (60км/год) = 0,58 год

t2 (70км/год) = 0,68 год

t2 (80км/год) = 0,77 год

t2 (90км/год) = 0,87 год

t2 (100км/год) = 0,97 год

2.2. Джерела забезпечення абз водою та електроенергією. Нормативні вимоги

Обеспечение АБЗ водою відбувається шляхом водозабору з водопровідної мережі. Електроенергія надходить з міської мережі. АБЗ розміщують з підвітренної сторони до населеного пункту, на відстані не ближче 500м від нього. Площадка АБЗ повинна бути достатньо рівною, з ухилом 25-30 ‰, що забезпечує відвід поверхневих вод. Коефіцієнт використання площі повинен бути меншим 0,6, а коефіцієнт забудови – не менше 0,4. рівень ґрунтових вод – не вище 4 м.

При розташуванні будівель та споруд на території заводу необхідно враховувати наступне:

Будівлі та споруди з підвищеною пожежною небезпекою необхідно розміщувати з підвітренної сторони по відношенню до інших будівель;

Будівлі та споруди допоміжного виробництва повинні розташовуватись у зоні цехів головного виробництва;

Складські будівлі необхідно розташовувати з урахуванням максимального використання залізничних та інших під’їзних шляхів для навантажувальних, розвантажувальних операцій та забезпечення подачі матеріалу до основних цехів найкоротшим шляхом;

Енергетичні об’єкти повинно розташовувати по відношенню до головних споживачів з найменшою протяжністю трубопроводу та ЛЕП;

При влаштуванні тупікових доріг необхідно у кінці тупика передбачати петльові об’їзди або площадки розміром не менше 12х12 м для розвороту автомобілів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.