Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

1. Адміністративна юстиція і адміністративне судочинство

Адміністративна юстиція – інститут судового захисту прав людини від порушень з боку держави.

- це розгляд і вирішення справ з приводу спорів, які виникають у сфері управління органами, що здійснюють правосуддя.

Суть адмін.Юстиції розкривається в 3 аспектах:

1. Матеріальний- він пов'язаний із природою публ-прав. спору і х-зує такі складові інституту адмін.юстиції: - мету, завдання, суб’єктивний склад;

- підстави публічно-правового спору;

- межі повноважень органів адміністративної юстиції

2. Організаційний – наявність спеціальних судових органів, які створюються для розгляду публічно-правового спору.

3. Формальний – процес. порядок розгляду публічно-правового спору.

Завдання Адмін. юстиції – захист прав,свобод та інтересів у сфері публічно-правових в-син. Суб.,який здійснює такий захист є суд.

Конституційною о-вою адмін..юстиції є ст 55КУ, яка кожному гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності ОДВ, ОМС, їх посад.та служб. Осіб

Адмін. судочинство – врегульована законом д-сть адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адмін..справ. (Ширше адмін..процесу)

Співвідношення понять адмін.. Юстиція і адміністративне судочинство

1. Широкий аспект – при якому поняття адмін.юстиція і адмін.судочинство співвідносяться як загальне і часткове, тобто адмін.юстиція розглядається як с-ма держ.органів, які здійснюють свою д-сть, а також д-сть пов’язану з контролем за дотриманням законності в сфері держ.управління, на відміну від адмін. судочинства, що здійснюється виключно адмін.судами.

2. Вузький – при якому адмін.юстиція і адмін.судочинство є тотожними .

Юрисдикція ширше юстиції.

Адмін. юстиція – с-ма спец. судових орг, які створені для розгляду і вирішення правових спорів у визначеній законодавством процесуальній формі, що виникають з приводу д-сті публічної адміністрації між громадянами чи ю.о з одного боку та органами публ.адміністрації з 2 боку.

Процесуальною складовою адмін. юстиції є адмін. судочинство.

Співвідношення адмін.Юстиції та адмін. Юрисдикції

Адмін.юстиція перш за все д-сть судів із вирішення відповідних публ.-прав. спорів, а також д-сть органів публ.адміністрації з приводу прийняття актів, які можуть бути виконані в примусовому порядку (Дисциплінарне стягнення держ.служб)

Такий підхід свідчить, що за своїм змістом адмін.юстиція може бути цілком включена до поняття адмін.юрисдикції.

Разом з тим, обсяг адмін.юстиції є вужчим адмін.юрисдикції.

2 Поняття та суть адмін.. судочинства

Адмін.судочинство – врегульована законом д-сть адмін..судів щодо розгляду і вирішення адмін.. справ.

Завданням адмін. судочинства є захист прав, свобод та інтересів ф.о, прав та інтересів ю.о у сфері публ-правових в-син від порушень з боку ОДВ, ОМС, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських ф-цій шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адмін.справ.

Предметом суд.розгляду в адмін..справах є будь-які рішення дії чи бездіяльність суб.владних повноважень.

Предмет суд.розгляду вказує на ту сферу прв-син, на яку поширюється юрисдикція судів, які розгляд.адмін.справи.

О-не завдання адмін.судочинства–перевірка правомірності рішень,дій, бездіял.

Критерії такої перевірки: ( ст2КАСУ)

1) на підставі та в межах повноважень, що передбачені КУ та ЗУ;

2) безсторонньо (неупереджено);

3) добросовісно

4) з дотриманням принципу рівності перед ЗУ,

5) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

6) розсудливо;

7) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст 1 КАСУ предметом його регулювання є

  1. повноваження адмін. судів щодо розгляду адмін. справ,

  2. порядок звернення до адмін. судів

  3. порядок здійснення адмін. судочинства.

3 Поняття та підходи до визначення поняття « Адмін.процес»

Адмін.процес -правовідносини, що склалися під час здійснення адмін..судочинства

Адмін.проц – врегульовані нормами АПП прв-сини, що виникають між адмін..судом, сторонами та іншими учасниками адмін..справи з приводу розгляду та вирішення цим судом публ-прав.спорів, учасниками яких є суб.владних повноважень та ф.о, ю.о

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.