Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Порядок забезпечення адмін. Позову

Клопотання про забезпечення адмін. позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адмін. позову іншим або скасування заходів забезпечення адмін. позову. Таке клопотання розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повід. позивача та інших осіб, які бер. участь у справі.

Питання про забезпечення адмін.позову, про заміну одного способу забезпечення адмін. позову іншим або про скасування заходів забезпечення адмін. позову, крім випадків ч.1-2 цієї статті, вирішується в с-з з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у с-з осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань.

Якщо у задов.вимог позивачеві буде відмов, вжиті заходи забезпеч. адмін. позову зберіг.до набрання постановою суду законної сили. Проте суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього пост.ухвалу про скасування заходів забезпечення адмін. позову або заміну одного способу забезпечення адмін. позову іншим.

Виконання ухвал з питань забезпечення адмін. позову здійснюється негайно.

Ухвала з питань забезпечення адмін. позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

27. Судовий розгляд адмін..Справи як стадія розгляду справи судом 1 інстанції.

Третьою і центральною стадією адмін. судочинства є судовий розгляд адмін.. справи. Під час даної стадії досліджуються матеріали справи та вирішується публічно-правовий спір між сторонами.

Розгляд адмін. справи є змістом цієї стадії. А судове засідання – форма розгляду.

Завданням даної стадії є з’ясування позицій сторін, дослідження доказів в адміністративній справі з метою встановлення на їх основі обставин, необхідних для вирішення спору.

Адмін. справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше 1.міс з дня відкриття провадж.у справі, якщо інше не встановлено КАСУ.

Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше 20 днів з дня відкриття провадження у справі.

Судовий розгляд адмін. справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процес. дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.

При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. Головуючий у судовому засіданні 1. керує ходом судового засідання, 2. забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, 3. здійснення учасниками адмін..процесу їхніх процесю прав і виконання ними обов'язків, 4. спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи. Головуючий у с/з вживає необх. заходів щодо забезпечення в с/з належного порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.