Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

7. Гласність і відкритість адмін. Процесу

1.Пр. гласності – забезпеч. сторонам та іншим особам, які за інтерес. в результатах виріш.справи права на доступ до матеріалів справи, права знати про час і місце с-з, право бути вислуханим в суді, Пр. знати про всі рішення, ухвал.у справі.

2. Розгляд справ в адмін. судах проводиться відкрито. Закритим за ухвалою, з метою нерозголошення держ. чи іншої таємниці, що охорон.ЗУ, захисту особистого та сім. життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, в інших випадках

8 Забезпеч.Апеляц. Та касац.Оскарж. Рішень адмін. Суду, крім випадків,встан. Касу.

9. Обов'язковість судових рішень Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адмін.. Суді, ухвалюється іменем України, є обов'язковими до викон. На всій території у.

6 Предмет адмін.юрисдикції

До юрисдикції адмін..судів належать спори з тією особливістю, що вони виникають у сфері публ.-прав. в-син.

Відповідно до ст. 17 КАСУ предмет адмін..юрисдикції складають публ.-правові спори, зокрема:

1) спори ф.о та ю.о із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб. влад. повноважень у випадках, встановлених КУ та ЗУ;

6) спори щодо прв-син, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Юрисдикція адмін..судів не поширюється на публ-прав. спори:

1) що віднесені до юрисдикції КСУ (визн.неконституц н.п.а ВСУ – КСУ)

2) що належить вирішувати в порядку крим. судочинства;

3) про накладення адмін.стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої д-сті або виключної компетенції.

Перед відкриттям провадження встановлюються наступні обставини:

  1. Наявність правового спору

  2. Публ-прав.х-тер спору

  • об.учасник суб.влад.повноважень

  • підпорядкування одного учасника іншому

  • домінування публ.інтересу

  1. Непоширення юрисдикції інших судів

7 Підсудність адмін.. справ

Щоб обрати, який суд із багатьох адмін..судів розглядатиме конкретну справу, позивачеві необхідно звернутися до правил підсудності.

Підсудність-коло адмін.. справ, що уповноважений вирішувати конкретний адмін. суд

Види підсудності

1. Предметна – дозволяє визначити адм. суди якої ланки розгляд. справу в І інстанції

2. Територіальна – визначає до якого конкретного суду відповідної судової ланки необхідно звернутися в кожному конкретному випадку

3. Інстанційна- які суди справу в суді І інстанції, а які в апеляції і в касації

Предметна - повноваж як судів І інстанції розподіл між судами

1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

1)адм спр, у яких однією зі сторін є ОМС чи п.о чи с.о крім тих,які підсудні окружним

2)усі спр.з приводу ріш,дій чи безд суб влад повноваж у спр про прит. До адм в-сті;

3. пенсійні та соціальні спори

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.