Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Не підлягають доказуванню:

  1. Преюдиціальні факти,

  2. факти, що презюмуються,

  3. загальновідомі,

  4. що визнані стороною

16. Засоби доказування в адміністративному процесі.

Доказами в адмін. судочинстві є будь-які фактичні дані. на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Засобами доказування (носіями фактичних даних) є

1) Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників про відомі їм обставини, що мають значення для справи, оцінюються поряд з іншими доказами у справі. Сторони, треті особи або їхні представники, які дають пояснення про відомі їм обставини, що мають значення для справи, можуть бути за їхньою згодою допитані як свідки. Визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, не є для суду обов'язковим, якщо суд має сумнів щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.

2) Показання свідка - повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини. Якщо показання свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані.

3) Письмові докази - документи (у тому числі електронні документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.

4) Речові докази - предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.

5) Висновок експерта - у висновку експерта зазначаються: коли, де, ким , на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.

Експерт дає свій висновок у пис. формі. Висновок експерта приєднується до справи. Суд має право в судовому засіданні запропонувати експерту дати усне пояснення до свого висновку. Якщо експертиза проводиться в судовому засіданні, експерт може дати усний висновок.

Висновок експерта для суду не є обов'язковим, однак незгода суду з ним повинна бути вмотивована в постанові або ухвалі.

Дж. Доказів в адмін.. судочинстві значно відріз від сивіл. Показання свідків, висновок експерта, реч.докази в адмін..судочинстві використ не так часто, як в цивільному, оскільки значна частина адмін..спр.повязана з оскарженням правових актів.

О-ми засобами доказування – пис.докази та Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників з приводу рішення та його обґрунтування.

В адмін. судоч. Відсут. Імперативна норма про те, що пояснення таких осіб можуть бути засобом доказування лише якщо вони допитані як свідки.

Однак, якщо вони дають пояснення про відомі їм обставини, що мають значення для справи, вони можуть бути допитані як свідки.

Визнання в суді обставини, яким 2 сторона обрунт.свої вимоги чи запереч. Не є для суду об., суд може перевірити ці обставини доказами. Принцип. Офіц.. зясув. Обставин усправі та вини суб’єкта влад. Повноваж.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.