Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аліна + Наташа (3).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж»

Національного транспортного університету

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з вантажних автомобільних перевезень

5.07010102КП0004.30_ _00ПЗ

ТЕМА: Удосконалення організації ______________________________

Керівник проекту

С.Г. Малишева

Студент гр. 3 ОП-2

Київ - 2012

  1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Організація перевезень _______________________

Пропозиції по вдосконаленню перевезень

Задачами транспорту у сучасних ринкових умовах є своєчасність доставки вантажу та збереження його схоронності при транспортуванні, висока якість обслуговування клієнтури, конкурентоздатність, використання гнучкої тарифної політики тощо.

ПАТ АТП________________, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. ______________ займається перевезеннями ___________ вантажів, серед яких є _______________, які доставляються на __________________ міста Києва.

При організації роботи у автопідприємстві виявлені деякі недоліки, усунення яких могло б поліпшити процес надання транспортних послуг.

На початку робочого дня і після обідньої перерви біля наван-тажувальних механізмів збирається велика кількість автомобілів при очікуванні навантаження, багато часу йде на оформлення документів, що знижує продуктивність автомобілів.

Для усунення цих негараздів і для ефективної роботи автотранспортних засобів на маршрутах необхідно розробляти раціональні маршрути руху, які включають в себе оптимальну кількість об'єктів, що обслуговуються та планувати необхідну кількість автотранспортних засобів.

У даному курсовому проекті пропонується:

  • удосконалити існуючі маршрути перевезень __________________;

  • впровадити на цих маршрутах більш продуктивні та більш економічні автотранспортні засоби, що дозволить автотранспортному підприємству за рахунок меншої кількості автомобілів обслуговувати більшу кількість клієнтури ПАТ АТП___ і при цьому зменшити витрати на паливо та мастильні матеріали;

  • запровадити сучасні технології виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

  • рух автомобілів необхідно організувати за погодинним графіком, що покращує дисципліну водіїв, дає можливість без затримок проводити навантаження і розвантаження автотранспортних засобів.

2 Технологічний розділ

2.1 Характеристика вантажу, транспортні зв`язки та обсяги перевезень

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖУ ПИШИТЕ САМОСТІЙНО!!!!

Раціональна організація роботи автомобільного транспорту не можлива без чіткого уявлення про наявність в районі, що обслуговується, вантажоутворюючих і вантажопоглинаючих пунктів, про їх потужності, основні види продукції, об`єми виробництва. На основі отриманих даних по вантажо- утворюючим і вантажопоглинаючим пунктам виконуються попередні розрахунки для визначення об’єму перевезень, напрямку транспортних зв’язків і розміри вантажообороту.

Економічні і технологічні зв’язки господарських і виробничих організацій і підприємств, що розміщені в економічному районі, а також їх зв’язки з підприємствами і організаціями, що знаходяться за його межами, створюють вантажну кореспонденцію між ними, в результаті чого виникають транспортні зв’язки, матеріальним вираженням яких є об’єм перевезень і вантажооборот.

І з врахуванням характеру транспортних зв’язків при перевезенні ___________________________________ вантажооборот розглядається як внутрішньоміський.

При перевезенні ______________________ у даному курсовому проекті транспортні зв’язки виникають між ______________ та ______________________ розташованими у м. Києві.

ДАЛІ ТАБЛИЦЯ ПЛАН ПЕРЕВЕЗЕНЬ!!!!!!

2.2 Вибір автомобільних транспортних засобів та їх характеристика

Важливою задачею при здійсненні перевезень є вибір таких автотранспортних засобів, які найбільш повно відповідають конкретним умовам перевезень. На вибір транспортних засобів впливають:

  • вид і характеристика вантажу;

  • спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

  • дорожньо-кліматичні умови

  • стан під’їздних шляхів до навантажувально-розвантажувальних пунктів

  • швидкість доставки вантажу

У зв’язку з тим, що в курсовому проекті розглядається перевезення _____________________, до розгляду беруться наступні автотранспортні засоби:

-

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.