Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аленич Ирка.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
168.49 Кб
Скачать

31

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра будівництва та експлуатації доріг курсова робота

З ДИСЦИПЛІНИ:

МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ”

Виконала:

cт.гр. МТБ – ІІІ – 2

Горовенко І.А.

Перевірив:

доц. Аленіч М.Д.

Київ -2011

Зміст курсової роботи

Вступ…………………………………………………………………………..........

РОЗДІЛ 1. Аналіз природнокліматичних, інженерно-технічних і економічних умов роботи дороги …………………………….....................................................

РОЗДІЛ 2. Аналіз даних про рух і прогноз вантажного режиму дороги…........

РОЗДІЛ 3. Обґрунтування вимог до дороги та її елементів……………………………………………………………………............

3.1. Вимоги до геометричних параметрів дороги…………………………...........

3.2. Вимоги до міцності дорожнього одягу…………………………………........

3.3.Вимоги до транспортно-експлуатаційного стану проїзної частини…………………………………………………………………...................

РОЗДІЛ 4. Оцінка умов безпеки руху……………………………………………

РОЗДІЛ 5. Перспективний план ремонтно-відновлюваних робіт на період з 2009 – 2013рр…………………………………………………………………….....

РОЗДІЛ 6. Розробка технології ремонтно-відновлюваних робіт……................

РОЗДІЛ 7. Технологія зимового утримання автомобільної дороги…………….....................................................................................................

Перелік посилань…………………………………………………………………...

Вступ

Транспорт – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Ефективність роботи усієї транспортної системи в цілому залежить від координації роботи окремих видів транспорту і, зокрема, від стану мережі шляхів сполучення. Автомобільний транспорт обслуговує всі інші види транспорту, без чого ефективна діяльність залізничних станцій, морських, річкових і повітряних портів була б неможливою. Проте, істотним недоліком цього виду транспорту є висока собівартість перевезень. Особливе значення у зниженні собівартості перевезень і підвищенні ефективності роботи автомобільного транспорту мають оптимальна кількість, розміщення та транспортно-експлуатаційні характеристики автомобільних доріг.

Одним з найсторіших є залізничний. Він налічує існування більше 200 років.Прообразом залізничного транспорту є ті вагонетки і дерев’яні лежні по яких вони рухались,що з’явилися в Емзасі,а потім в Англії на вугільних шахтах та рудниках.

Під експлуатацією автомобільних доріг розуміють діяльність дорожньої служби, спрямовану на забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання доріг автомобільним транспортом. Дорожнє господарство України має сьогодні складний стан розвитку, коли від переважаючого раніше будівництва доріг головна увага поступово і неухильно переміщується до експлуатації доріг, підвищення їх технічного рівня та транспортно-експлуатаційного стану, капітальності дорожніх одягів, реконструкції доріг та мостів. На перше місце висуваються завдання підвищення швидкості, зручності та безпеки руху, удосконалення інженерно-транспортного обладнання доріг, їх архітектурно-художнього оформлення, покращення екологічної ситуації в природному середовищі, підвищення рівня сервісного обслуговування користувачів та інше.

Завданням даної курсової роботи є обґрунтування вимог до міцності дорожніх одягів, транспортно-експлуатаційного стану проїзної частини, оцінка умов безпеки руху, обґрунтування обсягів робіт та розробка заходів по нормалізації умов роботи дороги і транспорту, обґрунтування системи планово-попереджувальних ремонтних робіт на ділянці дороги на перспективний період, розробка питань технології та організації експлуатації дороги тощо.

І. Аналіз природнокліматичних, інженерно-технічних і економічних умов дороги

Житомирська область знаходиться на півночі України . На півночі межує з Білорусією, на півдні - з Київською областю , на півдні – з Він-ницькою, напівденному заході – з Хмельницькою, а на заході з Рівненсь-кою областями. По фізико-географічному розподілу північна частина об-ласті розміщена в зоні Полісся ,південна - в зоні лісостепу .По дорожньо-кліматичному розподілу північ знаходиться в II–ій дорожньо-кліматичній зоні, південь області знаходиться в III–ій дорожньо-кліматичній зоні.

Згідно завдання проектована дорога розміщена в III-ій дорожньо-клі-матичній зоні.

Клімат

Клімат району прокладання траси обумовлений його місцез-находженням і відноситься до помірно - континентального з не жарким лі-том і відносно теплою зимою.Середньомісячна температура самого холод -ного місяця (січень) досягає -6.3 ºС,самого теплого місяця (липень)+18,4ºС. Абсолютний максимум температур +38ºС, абсолютний мінімум – 35ºС. Се-редньорічна кількість опадів 586 мм.Перехід середньорічної температури повітря через 0ºС звичайно відбувається 10.03 і 24.11через +5– 8.04 – і 28.10.Середня глибина промерзання грунту 0.4м., максимальна 0.48.Середня товщина снігового покрову за зиму 0.16м максимальна - 0.45м. Тривалість безморозного періоду 160 діб.

Рельєф

Рельєф місцевості представлений хвилястою рівниною з незначним пе-репадом висот. Пониження місцевості обумовлене долинами стоку. Рельєф місцевості дозволяє здійснити проектування по принципу гармонічного по-єднання проектованої дороги з оточуючою місцевістю, а також забезпечити природний стік поверхневих вод. Дивлячись по топографічній карті, рельєф місцевості в районі проектування представляє собою пересічену місцевість з загальним похилом з заходу на схід, до долини річки Березанка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.