Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

12. Правовий статус інших учасників процесу

Процесуальне становище інших учасників адмін. процесу в адмін. судочинстві не має принципових відмінностей із цивільним. Залежно від ролів адмін.. судочинстві їх можна поділити на 2 групи:

 1. Особи, які обслуговують адмін. судочинство (секретар, судовий розпорядник, перекладач)

 2. Особи, які сприяють розгляду адмін. справи (свідки, експерти, спеціалісти)

Загальне визначення поняття суд розпорядник зазначено в ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», згідно якого суд розпорядник – це особа, яка здійснює забезпечення, додержання особами, що знаходяться в суді встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в суд засіданні. Згідно ст.64 КасУ суд розпорядник здійснює наступне:

 1. Забезпечує належний стан зали суд засідання і запрошує до неї учасників адмін. процесу

 2. Оголошує про вхід до суд зали та вихід

 3. Слідкує за дотриманням порядку в залі суд засідання

 4. Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги учасників адмін. процесу.

Спеціаліст – це особа, яка володіє спец знаннями та навичками щодо застосування тех. Засобів і може надати консультації під час вчинення процес дій із питань, що потребують відповідних спец знань і навичок. Допомога спеціаліста потрібна в процесі доказування, на відмінно від висновків експерта спеціаліст лише допомагає суду та іншим учасникам процесу розібратися в інформації, яка постає перед ними.

свідок в адміністративній справі може бути викликана судом кожна особа, якій можуть бути відомі обставини, що належить з'ясувати у справі.

Експертом є особа, яка має необхідні знання та якій в порядку, встановленому цим Кодексом, доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі.

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

13. Поняття та особливості адмін.-процес представництва

Представництво - це правовідносини, в яких одна сторона (представник) зобов'язується або має право вчинити юридично значимі дії від імені другої сторони, яку вона представляє. 

Досить часто ф. о та ю. о. для того, щоб захистити свої права, свободи та інтереси не лише в адмін., але й в інших судах та держ органах звертаються за допомогою до процесуальних представників.

КасУ представників сторін та 3-х осіб відносить до складу осіб, які беруть участь у справі.

Сторони, з-і особи в адмін. справі можуть брати участь в адмін. процесі особисто і/або через свого представника. Представником може бути особа, яка має адмін.-процес дієздатність.

Особливості представництва:

 1. У представників відсутня суб'єктивна зацікавленість у предметі спору, хоча законодавчо вони віднесені до осіб, які беруть участь у справі. В більшості випадків інтерес представника полягає у винесенні такого рішення, яке буде вигідним для особи, інтереси якої представляються.

 2. Представник завжди діє від імені та в інтересах особи, яку представляє, тому його повноваження завжди повинні док засвідчуватись.

 3. Представник може приймати участь в адмін. процесі лише за волевиявленням учасників процесу, шляхом надання йому довіреності, або у випадках, коли його участь передбачається законом (законне представництво)

 4. Повноваження представника визначається або довіреністю або законом.

 5. Участь в адмін. процесі представника, який дії від імені та в інтересах 3-ї особи чи сторони не позбавляє права цих осіб відстоювати свої законні інтереси в суді, поряд із представниками.

Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок.

2. Судді, прокурори, слідчі не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.