Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

9. Сторонни в адмін. Процесі.

Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач.

Позивач - особа, на захист Пр, св,інтересів якої подано адмін.позов до адмін.суду,також суб. Влад. повнов, на виконання повноважень якого подана позовна заява до адмін. суду;

Відповідач–суб. Влад. повнов, а у вип, передб. ЗУ й ін.о, до яких звернена вимога П.

Сторонами є не будь-які особи, а лише ті, між якими виник публ-прав. Спір..

Для того, щоб виник. АП по конкрет. Справі необхід. Наявність 2 сторін з протилежними інтересами.

Інтерес позив. І відпов. Може бути 2 видів:

1. Матеріал-прав.-для. П. він означ.задовол.своїх вимог,претензій, виклад. В адмін.позові

- Для В. – він. Озна. Спрощення або відхилення вимог та претензій П.

2. Процесс-прав. Інтерес. – Для П. – він. Означ. Отрим. Суд. Рішення на його користь

- Для В. – винесення такого рішення, яким би було відмовлено в задовол.позову П.

Позивачем в адмін. справі можуть бути: громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (ю.о), суб'єкти владних повноважень.

Відповідачем в адмін.справі 1. суб'єкт владних повноважень

2. про тимчасову заборону (зуп.) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян

3. про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;

4. про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України;

5. про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)- громадни України

6. в інших випадках, встановлених законом.

10.Заміна неналежної сторонни

Відсут. У сторін. Пр. вимоги або об. Відповід. Означ. Їх апсол. Непричет. До конкрет. Публ-прав. Спору .

Неналежна сторона – позивач без права вимоги і відповідач без об. Відповідати

Неналеж позивач - особа, якій належить право вимоги

Неналеж відповідач- особи, яка повинна відповідати за адміністративним позовом

При замінні неналеж. Сторонни мають бути дотрим. 2 умови

1.Заміна неналеж.сторонни допуск.при наявності згоди первісного Поз.,який поруш. Адмін. Справу.

2. Заміна неналеж.сторонни допуск, якщо вона не сприч. Зміну підсудності адмін. Справи. Якщо ж змін- справа перед. До іншого суду.

Порядок заміниненалеж позивача

1. Якщо первісний позивач згоден на його заміну, і належний позивач згоден- суд. Пост Ухв. Про заміну.

- належ. Позивач не згоден. – суд. Пост. Ухв. Про закрит провадж. У справі.

2. Якщо первісний позивач не згоден на його заміну, а належний позивач згоден, то ця особа може вступити у справу як 3.особа, яка заявляє самост. вимоги на предмет спору.

- і належ поз. Не згоден. – суд. Продовж.розгляд. справи , але відмовл. Неналеж відпов. В задовол. Позову.

Заміна неналеж відповідача

Якщо первісний позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача. У разі відмови у задоволенні адміністративного позову до такого відповідача понесені позивачем витрати відносяться на рахунок держави.

Після заміни сторони, вступу 3 особи, що заявляє самост.вимоги на предмет спору, залучення другого відповідача розгляд адмін.справи починається спочатку.

11. Поняття та види 3-х осіб.

Треті особи в адмін. процесі – це учасники адм процесу, які вступ чи залуч до нього в будь-який час до його заверш з метою реалізац власних специфіч інтересів, які повністю або частково відмінні від інтересів сторін.

Види:

  1. 3-і особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору пред'явивши адмін. позов до сторін. Задовол адм позову таких осіб, має повністю або частково виключати задовол вимог позивача до відповідача.

  2. 3-і особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору

Треті особи, які заявл сам вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу у будь-який час до закінчення суд розгляду, пред'явивши адм позов до сторін. Задоволення адм позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які заявл сам вимоги на предмет спору, розгляд адм справи почин спочатку.

Треті особи, які не заявляють самост вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінч суд розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залуч до участі у справі також за клопот осіб, які беруть участь у справі. Якщо адм суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до суд розгляду або під час суд розгл справи встановить, що суд ріш може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самост вимог на предмет спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самост вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адм справи спочатку.

Пит про вступ до участі у справі третіх осіб виріш ухвалою. Ухвала за наслідками розгляду пит про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Запереч проти такої ухвали може бути включено до апеляц чи касаційної скарги на ріш суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Співвіднош 3-0 із сторонами

  1. Так само мають особисту зацікавленість

  2. Дана зацікавленість є абсол. Протилежною інтересам сторін

  3. 3-о не є ініціаторами порушення адмін.. справи

  4. Вони вступ в уже поруш справу. Сторонами

  5. 3-о з сам ост вимогами наділ. Пр. позивача

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.