Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

42. Набрання судовим рішенням законної сили.

Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено КАСУ, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КАСУ, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляц.скарги, відмови у відкритті апеляц. провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляц. провадж..

Якщо строк апеляц. оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова ВСУ набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення.

Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

43. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб'єктів владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо забезпечення виконання рішення.

Суд. ріш, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

У разі поновлення судом апеляц.інстанції строку апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про зупинення виконання постанови або ухвали.

Примусове виконання суд.рішень в адмін. справах здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"

Процес. питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адмін.справах, вирішує суддя адмін. суду одноособово, якщо інше не встановлено КАСУ

За кожним суд. рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо суд.ріш. ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Виконавчий лист видається судом І інстанції. Якщо за результатами перегляду справи суд апеляц. чи касац. інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог ріш. без змін, ухвалить нове суд. ріш. по суті позовних вимог чи змінить суд.ріш, то викон. лист видається судом апеляц. чи касац. інстанції, за умови, що заява особи про видачу викон. листа надійшла до моменту повернення адмін. справи до суду І інстанції.

Виконавчий лист про стягнення суд.збору надсилається судом до місц. органів ДПС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.