Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

30. Поняття та види судових рішень.

Судове рішення адмін.. суду – проц-правове реагування суду на хід розгляду та вирішення справи, яке формалізує його владне воєвиявлення, підсумовуючи д-сть адмін.. суду.

Види рішень:

 1. Постанова- пис. рішення суду будь-якої інстанції, у якому вирішується вимоги адмін. позову, тобто це суд. Рішення, яким вирішується спір по суті.

 2. Ухвала - пис. чи усне рішення суду будь-якої інстанції, яким виріш.питання пов’язані із процедурою розгляду адмін.справи та інші процес. питання.

Види постанов

 1. Постанови суду І інстанції – щодо вирішення вимог адмін.. позову

 2. Пост.судуАпеляц.інстанції щодо виріш. вимог апеляц.скарги та адм.позову.

 3. Пост.суду Касац.інстанції–нею виріш.одночас.вимоги касац.скарги та адмін.позову

 4. Пост. ВСУ – вимоги за винятковими обставинами, може виріш. вим. адмін.справи

 5. Пост.щодо частини поз. Вимог-прийм.судом до закінчення суд.розгляду за клопот.о, яка бер. уч. у спр., якщо з’ясовані судом обставини дають можливість без шкоди для справи виріш. частину позов. вимог.

 6. Додаткова постанова – прийм. Судом, якщо у його пост, внаслідок недогляду було:

 • вирішено не всі питання адмін..позову, стосовно яких досліджувалися докази

 • не встановлено способу виконання рішення

 • не вирішено питання про судові витрати

Види ухвал

1 Ухвали суду будь-якої інстанції –виріш. поточні питання процес. х-ру

2 Ухв.суду Апеляц.інстанції – виріш. вимои лише апеляц.скарги, а не адмін.позову.

3 Ухв.суду Касац.інстанції–нею виріш. вимоги лише касац.скарги

4 Додаткова Ухвали – пост судом,якщо в його Ухв.внаслідок недогляду було не виріш

 • не всі клопотання щодо яких досліджувалися докази

 • не встановлено способу виконання ухвали

5 Окрема ухвала - спрямована на усунення порушень з приводу яких о, які бер. уч.у спр.не заявляють вимог, а також на усунення причин та умов, що сприяли порушенню

Суд приймає постанову ім. У негайно після закінчення суд.розгляду.

31. Вимоги до судових рішень.

Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Повнота судового рішенняознач.,що судом виріш. всі заявлені вимоги, зазнач їх розмір, вирішено питання про негайне виконання, судові витрати

Безпомилковість - суд.ріш повинно бути безпомилково викладене та проведений безпомилковий розрахунок

Якість судового рішення – дістає вияв в об. Суду вказати повну та правильну назву сторін та інших осіб, які беруть уч. у справі.

32. Складові частини постанови.

Постанова складається з:

1) вступної частини із зазначенням: дати, часу та місця її прийняття; найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів судді (суддів) і секретаря судового засідання; імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; предмета адміністративного позову;

2) описової частини із зазначенням: короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача; пояснень осіб, які беруть участь у справі; інших доказів, досліджених судом;

3) мотивувальної частини із зазначенням: встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду про задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні повністю чи частково; висновку суду по суті вимог; розподілу судових витрат;

інших правових наслідків ухваленого рішення; строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження; встановленого судом строку для подання суб'єктом владних повноважень - відповідачем до суду звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.