Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

За наслідками розгляду Аскарги на постанову суду Іінст суд апеляц.Інстанції має Пр:

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін;

2) змінити постанову суду;

3) скасувати її та прийняти нову постанову суду;

4) скас.постанову суду і залишити поз. заяву без розгляду або закрити провадження у сп;

5) визнати постанову суду нечинною і закрити провадження у справі;

Справа

Аскарга має бути розглянута протягом 1 міс.з дня постан. Ухв. про відкриття Апровадження, на ухвалу суду - 15 днів (продовж не більше на 15 д)

36. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини, якщо вони не встановлювалися судом першої інстанції у зв'язку із неправильним застосуванням норм матеріального права.

35. Загальна х-ка та особливості касаційного оскарження.

На відмінну від Апеляц.провадж., касац.відріз.межами перегляду суд.ріш., а також межами суд.розг.-суд Кінст.поклик.забезпеч. виправл.помилок лише у пит.права. Також перевірці підляг ріш.суду, які набрали законної сили. Перегляду підляг: Ріш Аінстанц, Ріш І інстц, після перегляду в Апорядку Судом касац. Інст. є Вищий адмін.суд України.

Ініціатори Сторони та інші о, які бер.уч у сп, а також о, які не бр.уч. у спр, якщо суд вирішив пит.про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити в касац.порядку судові рішення суду І інстанції після їх перегляду в апеляц.порядку.

Підставами касац. оскарження є порушення судом норм матер. чи процес.права.

Касац. скарга подається безпосередньо до адмін. суду касаційної інстанції.

Касац. скарга на судові рішення подається в письмовій формі.протягом 20д

після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляц. інстанції. Касац.скарга має бути розглянута протягом 1 міс.з дня одержання судом касац. інстанції адмін.справи.

Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до суду касац.інстанції заперечення на касац.скаргу в пис. формі протягом встановл. судом касац. Інст.строку.

Поз. може відмов.від адмпозову,сторони примир.у будь-який час до закінч.касац.розг..

Поперед.розгляд спр. має бути провед.протягом 5д. після склад.доповіді суддею-доповід. без повідом. осіб, які беруть участь у спр. У попер с/з суддя-доповідач доповідає колегії 3 суддів про обставини, необхідні для ухвалення суд. Ріш. судом касац. інст.

Касац.розгляд здійснюється колегією суддів у складі не менше 3суддів за правилами розгляду справи судом І інстанції з урахуванням таких особливостей

Після відкриття с/з і виріш.клопот.осіб, які бер уч у спр, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскарж, касацскарги та запереч на неї.

Сторони та інші о, які бер.уч.у спр, дають свої пояснення. 1 дає пояснення особа, яка подала касацскаргу. Якщо КС подали обидві сторони, 1 дає пояснення позивач. За ними пояснення дають о, які приєдн. до КС, а потім - інші о, які бер. уч. у спр.

Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце касац.розгляду, не перешкоджає суд. розгляду справи.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

1) залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін;

2) змінити суд.рішення суду апеляц.інстанції, скасувавши суд. рішення суду Іінстанції;

3) змінити суд.ріш. суду апеляц. інстанції, залишивши суд. Ріш. суду І інстанції без змін;

4) змінити суд. ріш суду І інстанції, скасувавши суд.рішення суду апеляційної інстанції;

5) скасувати суд. Ріш.суду апеляц.інстанції та залишити в силі суд. Ріш. суду І інстанції;

6) скас. Суд ріш. судів І та Аінст і напр. спр. на новий розгляд або для продовж. розгл;

7)скас. Суд.ріш.судів І та апеляц.інст.і залиш. поз. заяву без розг. або закр.провадження;

8) визнати суд. Ріш.судівІ та Аінст. такими, що втратили законну силу, і закр. провад

9) скасувати суд. Ріш. судів І та апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.