Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

39. Перегляд судових рішень в порядку провадження за нововиявленими обставинами.

Пост. або ухв.суду, що набрала законної сили, може бути перегл.у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду суд. рішення за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановл. вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення КСУ неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано

Ініціатори Особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом 1міс після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

Заява про перегляд суд.ріш. за новов.обст.под. до суду тієї інст, який 1 допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини.

Заява про перегляд суд. ріш. за новов. Обст.розгляд. судом прот.2міс після її надх.

Суд. Ріш. За наслідками провадження за нововиявленими обставинами

Суд може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд суд.ріш. за новов.обставинами без задоволення.

Суд. ріш. за наслідками провадження за новов. обставинами може бути оскаржено в порядку для оскарж. Суд.рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим суд. ріш. в адмін.справі втрачають закон.силу суд.ріш.інших адмін. судів у цій сп.

40. Виборчі спори.

Виборчі спори - це розбіжності між сучасн. виборчого процесу, що виникають у зв'язку з порушеннями вибор.прав громадян при проведенні виборчих кампаній по виборах ОДВ та МС, які вирішуються у встановленому законом порядку.

Предмет виборчого спору, що підлягає вирішенню в суді, - це завжди спірні правовідносини, повне нормами виборчого права.

Предмет суперечки знаходить свою визначеність у заяві, яка подається заявником, в якому він конкретизує, з приводу якого конкретного порушення виборчого права він просить суд розглянути його заяву.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.17 КАСУ компетенція адмін.судів поширюється на спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Залежно від виду захищається права всі виборчі спори вона поділяє на 2групи:

1.Виборчі спори про захист активного виборчого права (права обирати).

2. Виборчі спори про захист пасивного права (права бути обраним).

У залежності від суб'єктного складу спірних прав-син виділяють спори про захист виборчих прав: 1. Певного суб'єкта (громадянина, громадського об'єднання тощо).

2. Невизначеного кола осіб (виборців).

За правилами частин першої та другої статті 24 КАС України колегією у складі 3 суддів розгляд. і виріш. в І інстанції виборчі спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, які підсудні лише окружному адмін.суду. Спори, пов’язані з вибор. проц, підсудні місц.загал.судам як адмін.судам, розгляд. і виріш.суддею одноособово.

Судам слід звернути увагу на те, що ч.8 ст.172 КАСУ встановлено 2денний строк подання позовних заяв до суду стосовно рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цієї комісій, що мали місце в день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування.

Скарги чи позовні заяви на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування подаються в 5 строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи допущення бездіяльності, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування. Такий порядок оскарження встановлений частинами 6, 7 статті 172 КАС України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.