Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

20. Судові витрати.

Судові витрати склад. із :1.суд. збору 2. витрат, пов'язаних з розгул.справи.

Розмір суд. збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встан. ЗУ

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

1) витрати на правову допомогу;

2) витрати сторін та їхніх предст, що пов'язані із прибуттям до суду;

3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Суд, враховуючи майн.стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати суд. витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстроч або розстроч.сплату суд. витрат на визнач.строк.

Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.

Витрати на правову допомогу

Витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, які надають прав.допомогу за договором, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги, передбачених законом.

У разі звільнення сторони від оплати надання їй прав. допомоги витрати на правову допомогу здійсн. за рахунок Держ.бюджету України.

Витрати сторін та їхніх предст, що пов'язані із прибуттям до суду

Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони.

Стороні, на користь якої ухвалено суд. ріш. і яка не є суб. влад.повн., та її представнику сплачуються іншою стор.добові, а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компен. за втрач.заробіток обчисл. Пропорц. від розміру середньо міс. заробітку, а ком пенс. за відрив від звич. занять - пропорц. від розміру мін.зар.плати.

Витрати, пов. із залуч. св,спец, перекл..та провед. суд. експертиз

Витрати, пов'язані із залуч. свідків, спец, переклад та провед.судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової експертизи.

Витрати, пов'язані з провед. огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи , несе сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявлено обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну.

Суд вирішує питання щодо судових витрат у постанові суду або ухвалою.

21. Строки в адміністративному судочинстві.

Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

1. Для звернення до адмін. суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6міс. строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про поруш. своїх прав, свобод чи інтересів.

2. Для звернення до адмін. суду суб'єкта владних повноважень встановлюється 6міс строк, який, якщо не встановлено інше, обчисл. з дня виникнення підстав, що дають суб. влад. Повнов. право на пред'явлення передбачених законом вимог.

3. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється 1. міс.строк.

Адмін. позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи.

Пропущений з поважних причин процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк, встановлений судом, - продовжений судом за клопотанням особи, яка бере участь у справі. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання. Ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального строку може бути оскаржена особами, які беруть участь у справі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.