Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

2 Окружним адм судам підсудні адмін..Справи

У яких однією зі сторін є ОДВ,орг. Влади АРК, облрада,Київ або Севастопольська міськрада,їх посад чи служб.о,крім справ з приводу притягнення до адмін.до в-сті (місцеві).

ВИНЯТОК: позови до держ. чиновників місц. рівня – альтернат(адм. чи окружного).

У разі невизначеності КАСУ предметної підсудності адмін.справи така справа розглядається місцевим адмін. судом за вибором позивача.

3. Вищому адм суду, як суду і інстанції підсудні спрови щодо:

1. встановлення ЦВК результатів виборів або референдуму, 2. про до строк припинення повноважень нардепутата

3. щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ, ПУ, Вищої ради юстицій, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Територіальна підсудність адмін.справ за місцем знах відповідача адмін.. справа з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб влад повнов, які прийняті стос конкрет ф. о чи ю о за вибором позивача

Пит, які виріш окружним адмін. судом, терит юрисд якого пошир на м. Київ

1. Адмін. справи з приводу оскарж н.п.а КМУ, міністерства чи інш ЦОВВ, НБУ чи іншого суб владних повноваж, повноваження якого пошир на всю територію України 2.Адмін справи, відповідно у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа,

3.Адмін справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політпартії, про заборону, примусовий розпуск, ліквідацію політичної партії.

В разі не визначення терит.підсуд. справа розгляд місц. адмін. судом за вибором поз.

Інстанційна

1. Місц.адмін.суди(місц.заг.суди як адмін. суди та окружні адмін.суди),Вищий адмін. суд У у випадках, встан. КАСУ, вирішують адмін..справи як суди І інстанції.

2. Апеляційні адмін. суди переглядають судові рішення місцевих адмін.судів (місцевих загальних судів як адмін.. судів та окружних адмін.. судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляц.порядку як суди апеляційної інстанції.

3. Вищий адмін. суд України переглядає суд. ріш. місцевих та апеляц.адмін. судів у касац. порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, Вищий адмін. суд України переглядає в апеляц.порядку як суд апеляц. інст.суд. ріш.Київського апеляц.адмін.суду.

4. ВСУ переглядає судові рішення за винятковими обставинами

8. Загальна х-ка учасників адмін..Процесу

Учасники адмін.процесу – особи, які беруть участь у розгляді справи судом.

Суд не віднос.до учасників адмін.процесу,адже він безпосеред. Здійсн.адмін.судоч.

Залежно від зацікавленості в результатах розгл. Спр. Учас. Поділ на.

  1. Заінтерес. Осіб - Особи, які безпосеред. Бер. Уч у справі(сторони, 3-і о, предст)

  2. Особи, які не мають заінтерес. В результ. Розгл. Справи( свідки, спец,перекл, секретар, суд.розпорядник)

Важлив.знач. має адмін-процес. правосуб.

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність, тобто

1. адмін. Процес. правоздатність - здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві . Мають:

- громадяни України, іноземцями, особами без громадянства( фіз. Особи)

- Субєкти влад.повновжень ( ОДВ)

- підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).

2. адмін. Процес. дієздатність - Здатність особисто здійснювати свої адмін.і процесс.Пр та Об , у тому числі доручати ведення справи представникові. Належить

- фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними,

- ф.о до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

- Субєкти влад.повновжень ( ОДВ)

- підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).

Отже Суб. Влад. Повноваж. Та ю.о завжди одночасно наділені адмін.правоздат. та дієздат. Ф,о завжди мають правоздат, а дієздат. Може мат не кожна особа. Так інтереси неповноліт. Чи недієздат. Предст. Їх законні представники.

До досягнення повноліття ф.о можуть самост. Реаліз. Свої процесс. Пр. у яких вони згідно ЗУ можуть самост. Братии участь:

  1. Спори з приводу одержання паспорта громадянина України

  2. Оскарження рішень щодо притягнення до адмін. В-сті за вчин. Адмін. Проступок( 16р)

  3. Спори з приводу легалізації молодіжних та дитячих організацій…

  4. В окремих випадках адмін. процес. Правосуб. Можуть мати інші суб – Блок (партії) , ініціативна группа референдум

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.