Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

95. Соціологічна анкета, її структура і основні принципи складання

Соціологічна анкета – це спеціально створений фахівцями документ, у якому міститься впорядкований перелік питань, що дають змогу отримати від певного контингенту осіб нову інформацію, згідно з програмою і метою наукового дослідження.

Оскільки соціологічну анкету респондент заповнює самостійно, особливого значення набувають структура питань, мова і стиль їх формулювання, рекомендації щодо заповнення анкети, а також її графічне оформлення.

Починається соціологічна анкета вступною частиною, в якій зазначають, хто і з якою метою проводить опитування, дають коротке і чітке формулювання теми дослідження, вміщують інструкцію щодо заповнення анкети, зосереджують увагу на способі її повернення після заповнення. Її текст повинен створити у респондента настрій співробітництва. Вступну частину розміщують на титульному аркуші.

Основна частина анкети містить окремі питання або блоки питань до опитуваних: вступні питання, основні, заключні. Структура та послідовність питань в анкеті передбачають розвиток комунікації соціолога з респондентом: завоювання довіри, пробудження зацікавленості, бажання продовження бесіди тощо. Логіка побудови питань в анкеті відповідає меті дослідження й отримання інформації. Питання слід формулювати максимально конкретно та точно, не допускати неясності й неоднозначності. Усі питання поділяють на два основні типи: закриті та відкриті.

Закритими називаються ті питання, на які в анкеті подається декілька готових варіантів відповідей. На відміну від закритих, відкриті питання не нав’язують респондентові варіанти відповідей, а дають можливість письмово висловлювати власну думку в усій повноті. До анкети також включають питання-фільтри. Завдання таких питань - відсіяти тих респондентів, яких не стосується наступне питання.

Заключною частиною анкети є паспортний блок «паспортичка» - блок питань соціально-демографічного характеру. При складанні анкети необхідно дотримуватися таких основних принципів формулювання питань:

однозначність – мова йде про однакове розуміння змісту питання респондентами. Іноді питання анкети містять у собі два, а то й більше запитань, що є недоцільним і заважає отримати об'єктивну інформацію. Тому важливим є визначеність понять та їхня конкретність;

стислість – досвід проведення соціологічних досліджень свідчить, що чим довше питання, тим важче респондентові зрозуміти його зміст. Якщо питання довге, то поки респондент дочитає його, він забуде початок. Відтак, що коротко і ясно, то завжди – прекрасно;

валідність – міра відповідності анкетного питання проблемі, що вивчається.

Питання можуть бути прямі та непрямі і їх валідність визначається точністю формулювань.

Відомо, що правильно розроблена анкета в середньому потребує не більше як півгодини на її заповнення. За більший проміжок часу настає психологічна втома, увага до анкети спадає, а точність і правдивість відповідей зменшується.

Отже, варто пам’ятати, що думки і оцінки людей дуже мінливі і часто піддаються коливанням. Щоб уникнути неточності і погрішності, треба суворо дотримуватись науково встановлених правил розробки соціологічної анкети, термінів проведення опитування й обробки отриманої інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]