Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

47. Соціологічний аналіз бюрократії як соц. Явища за працею вебера «госп. І сусп-во»

      Бюрократія – це особлива добре підготовлена і професійно кваліфікована соціальна група посадових осіб, яка забезпечує раціональну організацію системи управління за допомогою чіткого дотримання встановлених у суспільстві правил незалежно від власних поглядів на існуючі умови і обставини. М. Вебер вперше дослідив це явище (праця «Господарство і суспільство» 1921р.). Вебер розкриває сутність і значення бюрократії як раціональної і необхідної діяльності певних суспільних груп і організацій, що діють на основі визначених суспільством правил і функцій, відповідно до яких здійснюється розподіл компетенції і відповідальності. Головна сутність бюрократії полягає у тому, що вона організовує у системі соціального управління: чітку ієрархію; обов’язковість рішень управлінців-керівників щодо підлеглих; використання апаратом управління владних повноважень в інтересах суспільства; спеціалізацію управлінської праці, яка передбачає існування обов’язкової спеціальної освіти та кваліфікації; чітку регламентацію формалізованих процедур діяльності тощо. Що стосується бюрократизму, то це явище більш пізнього походження, і тому Вебер його ще не виділяв і не досліджував. Бюрократизм – суто негативне явище, засноване на формальному відношенні до роботи, чиновницькій тяганині при веденні справ, ізоляції від інтересів та потреб людини, створення багатьох формальних документів, які насправді непотрібні, але разом із посадовими привілеями використовуються чиновниками з корисними цілями, по більшості це вимагання хабара.

     Отже, бюрократія як тип соціального управління є невід’ємною та необхідною частиною держави. Бюрократизм – це її негативні прояви у вигляді негативних явищ. У світі ведеться наполеглива боротьба з бюрократизмом, із зловживанням владних повноважень. Вважається, що бюрократичний апарат невпинно зростає, а пояснити це можна тим, що постійно виникають нові відносини, які слід регулювати. 

48. Природа і сутність бюрократизму, його ознаки та джерела

      Бюрократизм – явище, яке виникло в умовах позаекономічних зв’язків між апаратом управління та соціальним об’єктом, що виключає можливість впливу на апарат зі сторони суспільства. Бюрократизм може проявитися на будь-якому рівні функціонування суспільного устрою: малих і великих груп, первинних підрозділів, організацій і установ, держави загалом. Найважливішою рисою бюрократизму є відносно жорстка регламентація поведінки та способів передачі інформації на всіх рівнях управління та виконання, авторитарність її створення, конформізм. Бюрократизм є побічним і негативним проявом бюрократії як типу соціального управління. Саме тому така позитивна ознака останньої, як використання владних повноважень в інтересах всього суспільства, переходить у сферу вдоволення власних інтересів і потреб адептів бюрократизму за рахунок влади, даної державою. Потрапляння до такої системи управління унеможливлює рух опору з боку добропорядних осіб. Найбільш комфортно в умовах бюрократизму почувають себе авторитарні та морально неохайні особи. Забезпечується і підживлюється бюрократизм такими джерелами: наявністю проявів кризи у суспільстві, унаслідок чого розгублене суспільство не встигає зреагувати на загрозу виникнення, і навіть діяльність бюрократичного апарату; відсутністю належної нормативно-правової бази, яка б чітко регламентувала повноваження державних службовців, інших посадових осіб та справедливо карала б їх за порушення; відсутністю нормативної організації контролю та перевірки виконання обов’язків; відсутність задовільного рівня з/п, яка б реально відповідала кількості та якості виконаної роботи; створенням певною кількістю морально неохайних людей сприятливих умов для надання можливості посадовим особам зловживати їхніми повноваженнями у власних інтересах, серед яких дача і взяття хабарів, застосування інших аморальних вчинків.

      Отже, бюрократизм є негативним побічним явищем бюрократії – необхідного  типу соціального управління, що заважає, а нерідко і унеможливлює, нормальне функціонування державного апарату та суспільства. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]