Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

92. Характеристика основних положень програми конкретного соціологічного дослідження (ксд)

Програма КСД – це викладення його теоретичних і методологічних обгрунтувань у відповідності з метою, основними завданнями і гіпотезами дослідження, з вказанням правил процедури, а також логічної послідовності дослідницьких операцій щодо їх наукового вивчення і аналізу

Як бачимо, програма КСД складається з двох частин. Її початковий пункт – визначення проблеми. Соціальна проблема – це ситуація, яка потребує негайного аналізу з метою вироблення рішення. Соціальні проблеми розрізнюються за своїм масштабом. Одні не виходять за межі певного колективу (групові, локальні проблеми), другі зачіпають інтереси цілих регіонів, великих соціальних груп, треті – інтереси і потреби суспільства загалом. Для постановки проблеми треба визначити, що дослідник знає, чого не знає, і що саме його турбує. Наступним кроком дослідження є обгрунтування його мети. Зазвичай це передбачає вирішення, або наукового, або практичного завдання, або того й іншого

одночасно.

Чітке визначення об’єкта сприяє правильному розумінню предмета дослідження. Останній містить у собі ті сторони й властивості об’єкта, які в найбільш повному вигляді характеризують досліджувану проблему.

Логічний аналіз основних понять передбачає точне, всебічне пояснення їхнього змісту й структури, а на цій основі скласти чітке уявлення про нього. Щоразу реалізація дослідницької мети базується на певній послідовності кроків, прийомів, методів. Набір цих методів, а точніше, загальна спрямованість дослідження може бути задана при формулюванні гіпотез. Гіпотеза – це наукове припущення, що дає пояснення певних фактів, явищ, процесів, які треба підтвердити або спростувати.

Завдання соціологічного дослідження визначаються відповідно до його мети й

гіпотез. Основні завдання дослідження віддзеркалюють пошук відповіді на центральне

питання: які шляхи й засоби вивчення досліджуваної проблеми. Що стосується процедурного розділу, то він передбачає створення стратегічно - організаційного плану, у якому необхідно викласти план практичної діяльності з урахуванням конкретних форм дослідження терміну їх виконання.

Для побудови вибірки конкретного соціологічного дослідження потрібно попередньо оцінити якість вибірки (визначити ймовірність і ступінь точності, з якими дані, отримані під час дослідження вибіркової сукупності, можна переносити на генеральну сукупність); підібрати тип вибірки, найбільш адекватний меті й завданням дослідження; визначити обсяг вибірки, який, з одного боку, повинен бути статистично значущим, а з іншого – економним, забезпечуючи оперативне отримання якісної інформації. Визначення якості вибірки означає оцінку її на предмет репрезентативності відносно якості дослідження.

Щодо інструментарію КСД як системи методологічних і технічних прийомів здійснення дослідження, він представляється у формі різноманітних документів (бланків до опитування, інструкції з проведення вибірки, логіко-математичне забезпечення аналізу емпіричної інформації, а також інструкції для науково- допоміжного персоналу й керівників різних стадій польового дослідження, його здійснення й обробки зібраних даних. Основні вимоги до інструментарію – детальність пророблення всіх технічних операцій і процедур, чіткість вимог до організації й здійснення дослідження, які висуваються до всіх його учасників. Ретельно відпрацьований інструментарій –

надійна гарантія реалізації програми й робочого плану дослідження. Завершенням соціологічного дослідження є складання звіту. Отже, розробка програми КСД це дуже серйозна, важка справа і суто професіональна. Від її якості залежать не тільки результати, а й науковий рівень проведеного соціологічного дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]