Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

12. Соціологічні ідеї карла маркса

Карл Маркс (1818-1883) – засновник матеріалістичного вчення про суспільство, автор ліворадикального проекту перебудови суспільства. «18 брюмера Луї Бонапарта», «Класова боротьба в Німеччині», «Громадянська війна у Франції», «Критика Готської програми», «Капітал».

Соціальні закони:

1) людство розвивається через зміни суспільно-економічних формацій: первісна (родова), рабовласницька, феодальна, буржуазна, комуністична;

2) перше місце – економічні відносини, на другому плані – ідеологічні, політичні, соціальні, духовні, правові відносини у суспільстві;

3) закон класів, класової боротьби, диктатури пролетаріату та революції.

Поєднання емпіричного та теоретичного підходів має позитивний ефект і слугує досягненню істини у вивченні суспільства.

Суспільне буття є первинним, тому визначає суспільну свідомість людей. Економіка є головним рушієм суспільних процесів. Відносини власності – головні в економічному житті суспільства. Політичні та духовні відносини – похідні від економічних.

Держава – організоване насилля одного класу для пригнічення іншого.

Капіталізм – останнє експлуататорське суспільство, на зміну якого, через революцію, прийде комунізм – безкласове суспільство.

У кожному антагоністичному суспільстві – 2 основних класи, боротьбою яких визначена сутність соціальних відносин: у капіталістичному – буржуазія і пролетарі.

Центральний соціальний конфлікт – між антагоністичними класами, вирішення якого можливо тільки революційним способом.

Різко критикував розуміння суспільства як держави, протиставляв йому концепцію громадянського суспільства (система форм життєдіяльності людей, які обумовлюються не державою, а законами економічних відносин).

13. Еміль дюркгейм – фундатор соціології як науки, як професії і навчального предмета

Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький соціолог і філософ, прихильник позитивізму, засновник предметної соціологічної школи, застосував вузьке трактування соціології як науки, завдяки йому вона оформилась як галузь знань.

Роль соціології – вивчення і спостереження соціальних фактів і процесів суспільного життя, їхньому описі і систематизації.

Ознаки соціальних фактів:

1) об’єктивне існування щодо окремих індивідів;

2) примусовий вплив на індивідів.

Соціологія – наука про соціальні факти (ідеї, норми, цінності), вироблені колективною свідомістю людей. Їх вплив на людей – через соціальні інститути (правові, релігійні тощо).

Суспільство – надіндивідуальне буття, існування і закономірності якого не залежать від дій окремих індивідів. Кожна людина повинна виконувати функцію, необхідну для існування суспільства.

Вивчав девіантну поведінку (та, що відхиляється від загальновизнаних норм і правил). Поділ праці послабив роль релігії, руйнується порядок і моральні устої, більше людей відчувають свою непотрібність, виникає аномія у суспільстві (стан соціальної системи, за якого значна частина громадян, знаючи про існування обов’язкових норм, ставиться до них негативно або байдуже).

Самогубство – дія людини, невдоволеної життям (нещастям); соціальний факт, породжений соціальним середовищем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]