Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

28. Теорія модернізації суспільства, її види та стрижневі ідеї

      Перехід від однієї якості сусп-ва до іншої  отримав назву модернізації. Модернізація – це процес і механізм забезпечення здатності соціальних систем до вдосконалення. Поширеним є лінійне тлумачення модернізації як процесу трансформації сусп-ва від до індустріального до індустріального, а потім до постінд. стану, який супроводжується кардинальними змінами в економічній, політичній і соц. сферах. Види модернізації: органічна і неорганічна. Органічна відбувається завдяки ресурсам власного розвитку, підготовлена внутрішньою еволюцією сусп-ва. Вона починається не з економіки, а з культури та зміни суспільної свідомості. Неорганічна модернізація є реакцією на досягнення розвиненіших країн, формою «наздоганяючого розвитку» з метою подолання історичної відсталості. Така модернізація, як правило, здійснюється завдяки залученню закордонного досвіду, інвестицій, імпорту обладнання і патентів, відповідними змінами у соц. та політичній сферах. Така модернізація починається з економіки та політики, а не з культури.

     Основні ідеї теорії «модернізації»: а) розвинутою може вважатися тільки та країна, яка має значний рівень індустріалізації, стабільний економ. розвиток, віру сусп-ва у силу раціонального наукового знання як основу прогресу, високий рівень та якість життя, розвинуті політичні структури, вагому частку середнього класу в структурі населення; б) сусп-ва, які не відповідають зазначеним вище критеріям, належать або до традиційних, або до перехідних; в) зразком розвину тості є західні країни; г) модернізованість, розвинутість; основою модернізації є науково-технічний і технологічний прогрес. Пізніше виникла теорія «запізнілої модернізації», її автори виходять з того, що існує лінійний прогрес і поступовість стадій розвитку сусп-ва. Відповідно доіндуст. Фаза замінюється індустріальною, а потім – постінд.

     Слід  брати до уваги  те, що: 1) «запізніла модернізація» може поставити сусп-во у зовнішню залежність; 2) модернізація може бути успішною за умов швидкого і поступового зростання чисельності середнього класу, його високої соц. мобільності; 3) успіх модернізації залежить від організаційних зусиль центральної влади, її вміння локалізувати, блокувати соц. конфлікти.

      Український соціум перебуває у стані так  званого посттоталітарного синдрому. На думку американських політологів К. Фрідріха та З. Бжезинського, посттоталітарний синдром характеризують: а) переважання ролі окремих інтересів над загальними; б) встановлення ідеологічного вакууму; в) протести населення проти насильства та ігнорування натиску згори (як наслідок масового терору); г) демілітаризація сусп-ва; д) інформаційний плюралізм. Серед вітчизняних вчених відсутня єдина думка щодо сутності українського сусп-ва і напряму його трансформації.

      Отже, модернізація є однією з необхідних умов становлення нового світового порядку. В її основі лежить визнання головною закономірністю соц. розвитку постійної зміни, ускладнення політичних, економічних і культурних структур та їхніх функцій відп. до потреб раціонального та ефективного функціонування сусп-ва. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]