Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

1. Історичні передумови виникнення соціології як окремої науки

Почали формуватись 18 ст.

Передумови:

1)У соціально-економічні - пов’язані з розвитком капіталізму та формуванням ринкових відносин.

2) Науково-теоретичні – сформувались завдяки новим науковим відкриттям у сфері природознавства (математика, біологія, фізика, механіка). Соціологія творилась за їх зразком.

3) Ідейні – течії консерватизму та лібералізму. Консерватори вважали суспільство складним поєднанням відносин та зв’язків. Ліберали бачили в людині джерело суспільного розвитку.

4) Розвиток суспільного виробництва. Посилення експлуатації і, як наслідок, - суспільні кризи.

Науковці виділяють групи передумов: соціально-економічні; соціально-політичні; інтелектуальні.

2. Уявлення про об’єкт і предмет сучасної соціології

Соціологія – наука про суспільство. Виникла у 19 ст. Фундатор – позитивіст Огюст Конт.

Обєкт – соціальна реальність. Суспільство розглядається: як соціальний організм; як складна природно-історична соціальна система. Обєкт спільний з багатьма науками: історія, філософія, етнографія, культурологія. Але предмет різниться – соціологія розглядає суспільство в більш конкретних категоріях і поняттях.

Соціологія – наука, яка вивчає суспільство крізь призму інтересів, потреб і поведінки як окремих людей, так і створених ними у суспільстві різноманітних соціальних формувань, структур, організацій, товариств, груп тощо.

3. Роль теоретичного й емпіричного рівнів соціологічного знання та соціальної інженерії

Структура соціологічного знання:

1) теоретична соціологія (суспільство як єдиний соціальний організм, акцент – на проблемах глобального характеру; встановлюється зв'язок між окремими підсистемами суспільства);

2) емпіричні соціологічні дослідження (форма вивчення дійсності на початковому етапі пізнавального процесу; предмет аналізу – конкретні соціальні явища і дії, погляди, настрої, потреби, інтереси; є найдинамічнішим);

3) соціоінженерія (формування обумовлено бурхливим розвитком соціальної практики; має особливий предмет, категорії, комплекс термінів і виробляє особливий підхід до вивчення суспільних процесів і явищ; сучасний стан суспільства характеризується високим динамізмом, тому загальнотеоретична соціологія не встигає вчасно опанувати ці зміни).

4. Макро- і мікросоціологія: характеристика та аналіз понять

Гаузі соціології: мікроструктура, макроструктура.

Макросоціологія – теоретичні та економічні дослідження суспільства як цілісної соціальної системи та його найбільших – соціальних підсистем – економіки, політики, культури, а також таких великих соціальних угруповань – як нації, соціальні класи, релігійні обєднання. Дії окремих людей не розрізнюються.

Мікросоціологія спрямована на вивчення буденного життя людини в її найближчому оточенні (у центрі уваги – міжособистісні взаємодії людей). Має справу з повсякденним життям і не пов’язана з емпіричними дослідженнями.

Виділяють ще соціологію середнього рівня, яка спрямована на вивчення взаємодії окремих структурних частин соціальної системи.

Макро-, мезо- і мікросоціологія – тісно пов’язані галузі соціологічного знання, тому що вивчають пов’язані між собою ті соціальні явища, що відбуваються на макро- та мікрорівнях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]