Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

100. Роль набутих у курсі «соціологія» знань у формуванніособистості студента та його професійного рівня.

Зміни в усіх сферах життя, зокрема у соціальній, передбачають формування досвідченої і культурної особистості, адекватної новим вимогам, яка «…вміє жити в громадянському суспільстві, усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється», – зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ ст. Саме соціологічна освіта і слугує основою формування творчої та активної особистості, яка здатна до саморозвитку та швидкої адаптації до постійно змінних умов.

Соціологія – не умоглядна наука. Дані, отримані за допомогою соціологічного дослідження, можуть бути використані будь-якою суспільною наукою. Але найважливішу роль соціологічні знання відіграють при їх практичному застосуванні у житті.

По-перше, соціологія породжує особливий погляд на світ, особливий спосіб бачення навколишнього середовища. Світосприймання соціолога регулюється категоріальною структурою соціологічного мислення, що створює особливий рід інтуїції – здатність схоплювати тонку матерію соціальної взаємодії.

По-друге, соціологія допомагає студентам, а потім молодим спеціалістам розібратися в складних соціальних системах, соціальних інститутах і соціальних організаціях, що створюються людьми для забезпечення своєї життєдіяльності, регуляції суспільних відносин, відтворення нових поколінь, збереження суспільства як цілісної системи у цивілізованому стані.

По-третє, соціологія дає відповіді на багато інших суспільних питань, без яких нерідко важко зрозуміти і пояснити поведінку людей у різних життєвих ситуаціях. Студент, який отримав необхідний рівень соціологічних знань, буде впевнено почувати себе серед великої кількості людей, бо він зможе професійно осмислити та пояснити соціальні процеси, які відбуваються між людьми, і з легкістю визначиться та увіллється до певних суспільних формувань, спільнот.

По-четверте, вивчення курсу «Соціологія» має стати підготовкою не вузькопрофільного фахівця, а громадянина суспільства, здатного зрозуміти, що вища цінність соціального світу – людина й понад усе слід робити в ім’я її та на її благо.

Таким чином, основне завдання соціології – навчити студента використовувати соціологічні знання у формуванні власної високої культури і поведінки як громадянина суспільства і майбутнього високопрофесійного фахівця. Якими б вузькопрофесійними проблемами не займався фахівець, він завжди повинен розглядати їх з висоти «пташиного польоту», враховувати не тільки суто технічні, технологічні, а й соціальні наслідки своїх рішень, а для цього треба мати соціологічне мислення, світосприйняття, що починаються з конкретних знань, набутих у навчальному курсі «Соціологія».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]