Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

44. Теорії розвитку та зміни культурно-історичних типів суспільств

Термін  «теорія соц. змін» був введений соціологом Огберном в книзі «Соц. зміна». Типи соц. змін та розвитку: 1) за типом соц. зв’язків: функціональні, процесуальні; 2) за спрямованістю: односпрямовані, циклічні; 3) за сферами сусп. життя: індустріально-технічні, науково-технічні, соц.-політ.; 4) залежно від механізму здійснення: еволюційні, революційні. Серед багатьох теорій соц. змін та розвитку культурно-історичних типів суспільств розрізняють 3 великі групи: соціокультурні, індустріально-технологічні, соціально-економічні. В соціокультурних теоріях на передній план висуваються зміни в соціокультурній сфері – світогляді, релігії, системах соц. цінностей, менталітеті соц. груп, суспільств та епох (теорія соціокультурної динаміки П.Сорокіна). Індустріально-технологічні теорії інтерпретують соціальні зміни як похідні від змін в технології матеріального виробництва. Індустріальну технологію розглядають як фундамент, на якому відбуваються зміни, і як головне їх джерело (теорія стадії економічного росту І.Ростоу, теорія єдиного індустріального сусп-ва Р.Арона тощо). Найпоширенішим серед соціально-економічних теорій є марксизм. З його точки зору вирішальним фактором соц. змін є економічний розвиток. Теорія індустріального сусп-ва (50-60 рр. ХХ ст.) (Арон, Ростоу, Гелбрейтом). Основу цієї теорії складає ідея еволюції сусп-ва від відсталого аграрного традиційного суспільства з натуральним госп. і становою ієрархією до індустріального сусп-ва зі складною системою розподілу праці з механізованим і автоматизованим виробництвом, масовою культурою. Теорія постіндустріального сусп-ва (70 рр. ХХ ст.). Суспільство в своєму розвитку проходить 3 стадії: доіндуст., інуст., постіндуст. На першій стадії переважає с/г й авторитарна держава. На другій – промисловість та індуст. демократія, на третій домінує сфера послуг і монархічна держава. Головним мотивом соц. змін в доінд. сусп-ві є влада, в інд. – гроші, в постінд. – інформація, знання. Теорія революційної зміни (кінець ХІХ-ХХ ст.). За Марксом, розвиток сусп-ва йде лінійно і проходит 5 формацій. Перехід від однієї формації до іншої – вищої, здійснюється на основі революцій. Економічною основою революцій є конфлікт між зростанням продуктивних сил і застарілими виробничими відносинами. Теорія культурно-історичних типів (Данилевський М.Я. 1822- 1885). Учений показав, що процес розвитку та змін культурно-історичних типів є поступовим, безкінечним і обумовлений він 4 рівнями сусп. зрілості: політичним, соц-ек., культурним і релігійним. Від ступеня їх зрілості відбувається процес виникнення історичного розвитку і занепаду світових цивілізацій. Всього за історію людства відбулось 12 таких культурно історичних типів. Концепція культурно-історичних типів Сорокіна виходить із існування в історії сусп-ва соціокультурних суперсистем, які функціонують в режимі «соціокультурної динаміки». Основні причини розвитку та змін Сорокін пов’язує зі зміною домінуючого у сусп-ві світогляду.  Отже, вченими створено і існує чимало теорій щодо пояснення процесу розвитку та змін культурно-історичних типів суспільств, кожна з яких має свої переваги, але поки що жодна не може розглядатись як вичерпна.  

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]