Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

73. Характеристика основних сфер і типів людської культури

Щоб зрозуміти, усвідомити і досліджувати зазначені процеси відносин між самими людьми, які зв'язують їх як особистостей, у соціології виділяють три основні сфери людської культури:

ставлення людини до навколишньої природи. Культура людського суспільства - це гармонія взаємозв'язків із природою, що проявляються в таких сферах як виробництво, відпочинок, побут. Ця сфера культури діє через встановлені норми, традиції і цінності. У процесі становлення та розвитку капіталізму виник якісно новий тип ставлення людини до природи.

ставлення однієї людини до іншої – надзвичайно важлива сфера культури людської взаємодії. Від ступеня її розвитку залежить рівень культури міжособистісних, міждержавних, міжетнічних відносин, а також культурний клімат взаємовідносин у колективі, побуті, сім'ї тощо. Негативним проявом низького рівня культури щодо оточуючих є: паління та вживання спиртних напоїв в громадських місцях, забруднення вулиць, нецензурне спілкування, неповага до пішоходів, недотримання правил дорожнього руху та багато іншого;

ставлення людини до самої себе (самовиховання, самопізнання, саморозвиток, самооцінка, самоповага). Сутність цієї сфери культури також полягає у формуванні особистих взірців поведінки, методів діяльності, продуктів діяльності, ідей, думок тощо.

Основні типи соціальної культури

1. За регіональною приналежністю (афр., європ., латиноамер., азійську, кавказьку та ін.).

2. За етнічним походженням (рос., укр., грецьку, євр., тат. тощо).

3. За історичним типом суспільства (первісну, індустр., бурж., соціал.).

4. За релігійною приналежністю (буддійську, християн., мусульм.).

5. За видом діяльності (виробничу, політичну, економічну, екологічну).

6. За територіальн. походж. (сільську та міську).

7. За рівнем майстерності й типом аудиторії (високу (елітарну), народну, масову).

особиста суспільна

74. СОЦІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОРМ КУЛЬТУРИ: ВИСОКОЇ, НАРОДНОЇ ТА МАСОВОЇ

За походженням виділяють такі форми культури, як народну, елітарну, масову.

Історичними є дві форми культури: елітарна (висока) та народна (фольклорна, побутова). Перша створюється фахівцями і професіоналами, що, як правило, створюють соціальний прошарок – інтелігенцію. Основна відмінність полягає в тому, що елітарну культуру цілеспрямовано створює обмежена кількість фахівців, і розрахована вона на елітний (розуміючий і сприймаючий її шар людей), а народна пов'язана з широким колом народних мас.

Цікаво, що і висока, і народна культури виникли ще за часів розподілу праці й розвивались, постійно взаємодіючи, але зберігаючи при цьому свою специфіку. Вони, як правило, поширювались серед людей з різним рівнем освіченості й культури.

Науково-технічний прогрес та активний розвиток засобів масової комунікації зумовили формування масової культури, яка поширює цінності, доступні для більшості людей, розрахована для масового вжитку. Завдяки своїй смисловій та художній спрощеності, технічній доступності, вона помітно витісняє високу і народну форми культури. Сутність масової культури полягає в тому, що вона створюється переважно для споживання. Головна її функція – розважально-компенсаторна.

Висока і народна культури різняться між собою за суб'єктами творення, за призначенням та роллю у суспільстві. Масова форма культури є продуктом сучасності, результатом розвитку інформаційних систем та збільшення значення засобів масової інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]