Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

60. Спільні та відмінні особливості понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «індивідуалізм», «особистість»

В соціологіїТ поняття «людина», «індивід», «індивідуальтсть», «особистість» є невіддільними одне від одного. Вони виражають різний ступінь індивідуалізації, і щоб порівняти їх, варто розкрити їх зміст.

Поняття «людина* вживається для характеристики загальних яко­стей і здібностей, які притаманні усім людям. Цей термін підкреслює наявність у світі такої особливої спільноти, як людський рід (homo sapiens), тобто людство, яке відрізняється від всіх інших животворних систем способом життєдіяльності, Але людство як таке само по собі не існує. Живуть і діють конкретні люди. Існування окремих пред­ставників людства виражається у понятті «індивід».

«Індивід» - це одиничний представник людського роду, конк­ретний носій всіх соціальних і психологічних рис людства: розуму, волі, потреб, інтересів і т. д. Тобто, поняття «індивід» використо­вується в значенні «конкретна людина». Щоб відрізнити індивіда, не варто брати до уваги ні особливості біологічних факторів (віко­вих особливостей, статі, темпераменту), ні відмінності соціальних умов життєдіяльності. Поняттям «індивід» звичайно визначається людина як окремий представник тієї або іншої соціальної спіль­ності (робітник, фермер, бізнесмен).

Поняття «індивідуальшсть» визначає те особливе, специфічне, що відрізняє людину від всіх інших, включаючи природні і соціальні, тілесні і психічні, успадковані та здобуті, вироблені в про­цесі онтогенезу властивості.

Поняття «особистість» також є багатогранним. З одного боку, воно визначає конкретного індивіда як суб'єкта діяльності у єдності його індивідуальних властивостей та соціальних ролей, з іншого боку, особистість розуміється як соціальна властивість індивіда, як сукупність поєднаних у ньому соціально важливих властивостей, якостей та рис, що виникли в процесі взаємодії з іншими людьми. Тобто, особистість — це стійка цілісна система соціально значу­щих властивостей, якостей та рис, що характеризують індивіда як продукт суспільного розвитку у міру залучення його до системи содіяльних відносин через активну предметну діяльність і спілкуван­ня. Залежно від світогляду вчених, поняття «особистість» рокри-ваеться у трьох основних аспектах:

а) утворення, що має єдність окремих ідей, відчуттів, поглядів, цілей, мотивів тощо;

б) утворення, що зумовлює реакцію на безліч зовнішніх подразників і вшіивів, гарантуючи істоті адаптацію і виживання;

в) як щось унікальне, неповторне, найвище в природі та соціальному бутті Крім того, вчені виділяють два характерні типи особистості: норматив­ний і модальний, що суттєво різняться між собою.

Перший є зраз­ком соціального типу у суспільстві і цілком відповідає його стандартам, а модальна особистість є такою, що відхилюється від за­гального суспільного зразка (нормативу) і представляє собою одну з індивідуальних варіацій особистості.

«Індивідуалізм» як соціологічне поняття слід виокремити, оскільки воно вказує на рису світогляду, що побудована на самопро-тиетавленні окремого індивіда колективу і суспільству.

Таким чином, основними критеріями розмежування зазначених понять є потреби, ціннісні орієнтації, в якійсь мірі біологічні якості, рівень психічного і розумового розвитку та рід діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]