Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

91. Сенс генеральної і вибіркової сукупності у конкретних соціологічних дослідженнях

На етапі збирання первинних емпіричних даних соціолог повинен з'ясувати кількісні та якісні параметри об'єкта дослідження, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, щоб отримати реальну картину соціальної реальності. Задля цього створено вибірковий метод науково обґрунтований підхід, за результатами якого роблять висновки про об'єкт дослідження як ціле, спираючись на дані аналізу його певної частини. Використання соціологічної вибірки передбачає опанування таких понять, як «генеральна сукупність», «вибіркова сукупність», «одиниця відбору», «одиниця спостереження», «репрезентативність», «помилка репрезентативності» тощо.

Генеральна сукупність обмежений територіально і в часі об'єкт дослідження. Визначення генеральної сукупності передбачає конкретизацію характеристик об'єкта, його найважливіших суттєвих ознак, які піддаються фіксації (загальна чисельність, стратифікованість, інші загальні характеристики).

Вибіркова сукупність — певна кількість відібраних одиниць дослідження за суворими правилами елементів генеральної сукупності. На практиці вибіркова сукупність повинна бути фактичною мікромоделлю генеральної сукупності, а її структура повинна максимально збігатися зі структурою генеральної сукупності за основними якісними характеристиками і контрольними ознаками.

Одиниці відбору елементи вибіркової сукупності, які згідно з планом відбирає дослідник на кожному етапі побудови вибірки. Такими елементами є окремі поселення, підприємства, різноманітні спільноти.

Одиниці спостереження це елементи вибіркової сукупності, які підлягають безпосередньому обстеженню. Ними можуть бути як окремі індивіди, так і соціальні

групи.

Для побудови вибірки конкретного соціологічного дослідження потрібно попередньо оцінити якість вибірки (визначити ймовірність і ступінь точності, з якими дані, отримані під час дослідження вибіркової сукупності, можна переносити на генеральну сукупність); підібрати тип вибірки, найбільш адекватний меті й завданням дослідження; визначити обсяг вибірки, який, з одного боку, повинен бути статистично значущим, а з іншого, — економним, забезпечуючи оперативне отримання якісної інформації. Визначення якості вибірки означає оцінку її на предмет репрезентативності щодо всього об'єкта дослідження.

Звідси репрезентативність вибірки є здатністю вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.

Вибірка не може абсолютно точно відтворювати генеральну сукупність, тому вона завжди матиме певні відхилення від неї. Це явище отримало в соціології назву – помилка репрезентативності, тобто відхилення вибіркової сукупності за певними характеристиками від генеральної сукупності. Слід пам’ятати, що чим більша величина відхилень, тим значніша помилка репрезентативності, тим нижча якість отриманих даних.

Слід зазначити, що головною метою генеральної та вибіркової сукупності є досягнення найбільш точного результату соціологічного дослідження. Застосування генеральної та вибіркової сукупності при проведенні соціологічного дослідження дають можливість досягнення найбільш об΄єктивного результату.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]