Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

99. Цінність соціологічного знання для вдосконалення людської особистості і суспільства

соціологія, мабуть, єдина із суспільних наук, яка не лише покликана, а й має реальні можливості розкривати стан, тенденції руху сучасного суспільства, прогнозувати найближчу і віддалену перспективу його розвитку, причому не тільки в досліджуваному теоретичному плані, а й у практично-прикладному.

За допомогою соціологічних знань і досліджень можна своєчасно виявити відхилення в розвитку суспільних відносин, передбачити негативні явища, розробити соціальні технології щодо поліпшення системи управління суспільством. Не можна здійснювати перетворення, які стосуються інтересів багатьох людей, не зважаючи на те, як саме ці перетворення сприйматимуться ними.

Необхідність соціологічного знання визначається перш за все збільшенням ролі та значенням цієї науки у сучасних умовах, зважаючи на низку нижчеперелічених факторів:

1)сучасний етап розвитку суспільства свідчить про збільшення ролі і факторів соціальної сфери суспільного життя;

2)одне з головних та найскладніших завдань прогресивного розвитку нашої та багатьох інших країн – формування громадянського суспільства;

3)соціально-політичні зміни, що відбуваються не тільки у нашій країні, але й у багатьох країнах світу.

Перелічені та інші фактори у свою чергу висувають на перший план проблему подальшого вивчення соціального статусу особистості, систему її взаємозв’язків, соціальних очікувань, переваг, розчарувань тощо.

Особливо актуальним нині в Україні є формування соціологічного мислення в усіх верствах населення, передусім у молоді, у людей, зайнятих на виробництві – від робітника до керівника. Кожен член суспільства має бути соціологічно освіченим і культурним, щоб дати компетентну і самокритичну соціологічну оцінку щодо виконання своїх статусних, ролевих і професійних обов’язків, передбачати соціальні наслідки своїх особистих втручань у суспільне життя. Саме такому розумінню місця, ролі і значущості соціологічного для сучасного українського суспільства та його громадян повністю відповідав і сприяв Указ Президента України від 25 квітня 2004 року Про розвиток соціологічної науки в Україні. А що стосується серпневого 2009 року наказу Міністра освіти і науки України про вилучення навчального курсу «Соціологія» із спису обов’язкових для вивчення студентами ВНЗ навчальних дисциплін, то це є не просто помилкою, а хибною, яку якнайшвидше треба виправляти.

Так, розглядаючи питання про цінність соціологічного знання для подальшого вдосконалення суспільства, необхідно підкреслити, що ті соціологічні знання, які вже опановано людьми, проникають у їх свідомість, формують соціологічний стиль мислення, який, за влучним висловом американського соціолога П. Бергера, «...поля-

гає у вмінні бачити людину в суспільстві і суспільство в людині, розуміти, як

поєднується індивідуальне із суспільним, як відбувається взаємозв'язок усіх соціальних явищ і процесів». Соціологія є дзеркалом суспільства, а соціологи – його лікарі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]