Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

83. Наука як соціальний інститут

У розвитку сучасного суспільства наука відіграє особливу роль. Усі структурні елементи суспільства зазнають все більшого впливу науки. Чим більше розвивається суспільство, тим більше його прогрес забезпечується розвитком і застосуванням науки.

Наука — складний багатогранний феномен. З гносеологічної точки зору — це система знань, особлива форма суспільної свідомості, яка різниться від інших форм метою, глибиною і способом відображення світу.

З діяльнісної точки зору — це особлива діяльність, спрямована на одержання і застосування знань.

З інформаційної точки зору — це система, створена для збирання, аналізу й переробки інформації.

З культурологічної — це компонент культури, форма передачі позитивного досвіду, яка забезпечує прогрес суспільства, спадкоємність його розвитку.

Нарешті, з інституціональної точки зору — це особливий соціальний інститут, діяльність якого є ієрархізованою, має складні організаційні форми, спирається на спеціальну матеріальну базу і систему спеціальних методів.

Відтак, наука — це не просто система знань, а й процес їх одержання і застосування, це й результат спеціалізованої діяльності, яка цільовим чином організована і має матеріальне й методичне забезпечення.

Важливо пам'ятати про її глобальний, світовий характер та неприпустимість абсолютизації, протиставлення часових і просторових кордонів (українська, російська, американська наука і т. п.). Наука залишається продуктом світового розвитку і носить загальнолюдський характер. У складній природі науки містяться внутрішні протиріччя, які одночасно є джерелом її розвитку. Тобто наука — не лише система знання, а й безкінечний процес його розвитку, а значить, заперечення старого. Разом з тим, її інститу-ігіональні форми слугують закріпленню того, що потім долається або навіть руйнується.

Наука пройшла складний і довгий шлях розвитку. Перші її прояви можна віднайти в глибокій давнині. Процес нагромадження і застосування знань триває протягом усієї Історії. Проте довгий час, аж до XX століття, наука не була цілісним і самостійним соціальним утворенням. Вона розвивалася у межах інших соціальних інститутів: релігії, освіти. Суспільство вперто розглядало науку, головним чином, як аматорське, а не професійне заняття, як форму дозвілля.

Нині наука виконує дві основні соціальні функції: пізнавальну і практичну. Перша спрямована на пошук нового, аналіз суті процесів і явищ, виявлення закономірностей їхнього розвитку; дру­га—на застосування знання, його використання у різних галузях суспільства. У зв'язку з цим розмежовуються три види наукових досліджень: фундаментальні, прикладні й інженерно-розробницькі.

З розвитком суспільства зростає вплив науки на всі сторони життя суспільства, при цьому змінюється роль прикладних досліджень, зростає їхня питома вага в системі науки.

У міру трансформації в цілісне утворення сама наука все частіше стає ггредметом спеціального дослідження. Набувають розвитку історія науки, оформлюється наукознавство як загальна наука про науку, в 50-их — 60-их роках американський соціолог Р. Мер-тон заклав основи соціології науки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]