Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

69.Тевденції розвитку сучасної сім'ї, причини сімейно-кризових явищ та шляхи до їх подолання

Сім'я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного розвитку, основними етапами якого, на думку американського соціоло­га Дж. Голдторпа, слід вважати такі:

1-й етап — сім'я у дохристиянському суспільстві (з домінадіею пар­ної сім'ї, пізніх шлюбів, великою кількістю самотніх людей);

2-й етап — сім'я в християнському суспільстві (з великим впливом церкви на сімейне життя і шлюб, забороною шлюбів між кровними роди­чами, з добровільним вступом до шлюбу, практичною неможливістю роз­лучень, забороною абортів тощо);

3-й етап — сім'я в індустріальному суспільстві початком промислової революції наприкінці XVIII ст. відбувається перша революція в сімейному житті: зниження віку вступу до шлюбу, збільшення народжуваності, значне поширення жіночої праці, дозвіл розлучень за судовим рішенням тощо);

4-й етап, що триває у наш час, приніс у розвиток сім'ї радикальні зміни, які отримали серед науковців визначення революційних Соціо­лога, характеризуючи сучасний етап розвитку сім'ї, називають його ре­волюцією в сімейному житті, яка не тільки внесла радикальні зміни у сімейні відносини, місце та роль сім'ї у суспільстві, а й, на думку части­ни вчених, фактично поставила під сумнів саме існування сім'ї. 1 такий висновок є небезпідставним, а базується на науковому аналізі процесу реальних змін типів сімейно-шлюбних відносин на різних етапах істо­ричного розвитку суспільства аж дотепер.

Серед соціальних причин сімейних кризових явищ, які дають підставу робити висновок про радикальні зміни та кризу сімейно-шлюбних відно­син, у першу чергу є такі:

1) зростання економічної незалежності жінок та активне залучення їх до трудової діяльності.

2) утворення двох центрів життя — місця праці і дому. Раніше про­фесійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності, в межах одній сім'ї. А зараз людина розривається між роботою і домівкою;

3)еволюція поглядів на сексуальну мораль (або сексуальна револю­ція з послабленням соціального контролю).

Зрозуміло, що зазначені тенденції тією чи іншою

мірою притаманні й розвиткові сім'ї в Україні. Отже, основними шляхами подолання по­дібних тенденцій та кризових явищ є:

1) шлюб, що лежить в основі сім'ї, має бути рівноправним, добро­вільним, вільним від примусу, корисливості, втручання чи тиску третіх осіб (утому числі — шлюби за контрактом);

2)не повинні обмежуватися права й принижуватися гідність жінокі чоловіків. Це забезпечує кожному з них рівні можливості професійно­го та духовного зростання;

3)системою прав та обов'язків мають створюватися реальні передумови для усунення суперечності між любов'ю та обов'язком і з тим

долатися відчуження подружнього життя;

4)держава має бути об'єктивно зацікавленою у зміцненні сімейно-шлюбних відносин і створювати всі необхідні умови щодо посилення подружньої і батьківської відповідальності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]