Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

57. Характеристика соціальних конфліктів за видами: функціональні та дисфункціональні, конструктивні та деструктивні, короткотермінові та довготермінові

Конфлікт особливий соціальний феномен. Різні типи конфліктів, взаємодіючи, доповнюють один одного, що зумовлено ускладненням системи соціальних відносин.

Для теорії та практики найважливішим є поділ конфліктів на конструктивні та деструктивні. Зрозуміло, що такий поділ є умов­ним, відносним. Кожен конфлікт вмішує в собі як конструктивні, так і деструктивні елементи. Розмежування відбувається при пере­важанні одних елементів над іншими в окремому конфлікті Звідси, коли йдеться про конструктивні конфлікти, маються на увазі ті конфлікти, в яких переважають конструктивні елементи, чи то з точки зору учасників конфлікту, чи з точки зору організації, в якій вони мають місце. Конструктивний конфлікт можна визначити як такий, що зменшує або ліквідує попередньо існуючі суперечності та психічні напруження і тому впливає на зростання ефективності співпраці осіб-учасників конфлікту, призводить до заспокоєння конкретних потреб чи більш раціонального і справедлиього роз­поділу ресурсів, повноважень та обов'язків у суспільній групі.

Більшість дослідників характеризує конструктивний конфлікт за такими ознаками: 1) виникає в результаті критичної оцінки су­спільної несправедливості певної ситуації; 2) є підставою для офор­млення інтересів, формулювання раціональних програм, встанов­лення правил боротьби; 3) призводить до більш справедливого поділу ресурсів — зрівняння шансів для різних фуп-учасників кон­флікту; 4) впроваджує або покращує механізм соціального конт­ролю, а також призводить до зниження соціальної напруженості.

Цілком інша ситуація спостерігається у випадку деструктивних конфліктів, які спричиняють некорисні (шкідливі) наслідки для осіб чи груп його учасників. Це такі конфлікти, які не усувають і не зменшують суперечностей та соціальної напруженості, а, навпаки, збільшують їх. Деструктивні конфлікти, як стверджують деякі вчені, призводять до соціальної невдоволеності.

За впливом на соціальну систему конфлікти прийнято діли­ти на функціональні та дисфункціопальні. Позитивним, функціо­нальним наслідкам конфлікту присвячені праці Л. Козера, який і запропонував цю класифікацію для наукового обігу. Як прави­ло, у відкритих, демократичних суспільствах конфлікти викону­ють функціональне, позитивне призначення, тоді як у закритих суспільствах тоталітарного типу конфлікти, коли виникають, або жорстоко ггридушуються, або ж призводять до розпаду системи.

За тривалістю соціальні конфлікти ділять на короткотермінові, довготермінові. Іноді до цієї класифікації додають ще такий тип як затяжні. Різниця між ними полягає лише в тому, що залежно від проміжку часу, протягом якого відбувається конфлікт, і визначаєть­ся його тип. Якщо це нетривала суперечка або страйк, то це ко­роткотерміновий конфлікт, якщо це війна як довготривале проти­стояння, то відповідно і конфлікт буде довготерміновим.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]