Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

31. Середній клас, його роль і місце у соц. Структурі суспільства

      Соціальна структура сусп. – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою, упорядкованих стосовно одна одної соц. верств, класів, станів і відносин між ними. Головним елементом соц. системи сусп-ва є клас. Клас – це обєднання людей на основі нерівного становища щодо основних соц. ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соц. претензії та соц. можливості спільно діяти. Розрізняють такі 3 класи: вищий, середній та нижчий. Середній клас сформ. в індуст. сусп-ві, а розвивається в постінд. Основні критерії та ознаки цього класу: 1) сукупність соц. груп, що займають проміжну позицію між верхами та низами сусп., виконуючи при цьому функцію соц. посередника; 2) порівняно високозабезпечена частина сусп-ва, що володіє власністю, економічною незалежністю, свободою вибору сфери діяльності. Середній клас є соц. стабілізатором сусп-ва; 3) елемент соц. структури, що зосереджує у своїх рядах кваліфіковані, найдіяльніші кадри сусп.Середні верстви сучасного західного сусп-ва становлять приблизно 80%. Завдяки переліченим якостям та високому соц. престижу середній клас виконує функцію агента технологічного і соц-ек. прогресу; 4) переважна більшість населення високо розвинутих західних країн, що є основним носієм сусп. інтересів, нац. культури, тобто властивих відп. сусп-вам цінностей, норм. Поширюючи зразки власної культури на вищі і нижчі верстви, середній клас виступає культурним інтегратором сусп.

      Отже, середній клас, посідаючи проміжну позицію в соц- класовій структурі сусп., відіграє надто важливі функції соц. посередництва та виступає культурним інтегратором сусп-ва, а також є своєрідним стабілізатором соц. відносин у суспільстві.  

32. Клас найманих працівників та його роль у соц. Структурі сучасного суспільства

      «Панівному» класу завжди більш-менш організовано протистоїть «пригноблений» клас, найманих працівників - міських і сільських трудящих. Цей клас був і є найчисленнішим і, на жаль, пригнобленим класом будь-якого сусп-ва, а тому всі інші класи повинні певним чином погоджувати свої дії з ним, досягати певної згоди. А згода між суспільними класами досить відносна. Нерідко, навіть, їх соц. комунікація дуже нагадує діалог глухого з німим. Обидва визначені класи прагнуть ввести у діалог різну проблематику, дають їй відмінні інтерпретації, прагнуть вилучити з комунікації неприємну для себе тематику, знаки, смисли, контексти тощо. Клас найманих працівників – клас трудящих – зацікавлений у позитивній мотивації до праці. Економічна боротьба за свої права протікає під знаком досягнення контролю над розподілом, використанням і, нерідко, незаконним присвоєнням панівним класом соц. надбань. Форми ж боротьби класу трудящих є досить різноманітними – від бойкоту, страйків до соц. революцій.

      Отже, сучасне протистояння панівного і трудящого класів дає класичну ситуацію застою. Обидва коаси цілком і повністю занурені в розподіл і споживанням: перший – у зв’язку з насолодами життя, другий – у зв’язку з необхідністю соц. виживання. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]