Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Опис і характеристика об’єкта

Опис, тобто послідовне перерахування основних якостей і властивостей екскурсійного об’єкта, невіддільний від прийому характеристики, тобто виявлення найбільш істотних його сторін.

Прийом пояснення

Пояснення – прийом висвітлення внутрішніх зв’язків об’єкта, виявлення причин будь-якого факту, явища. Найчастіше прийом пояснення застосовується в історичних, архітектурних, мистецтвознавчих і природознавчих екскурсіях.

Рух в екскурсії

Разом із показом і розповіддю специфіку екскурсії складає рух. При цьому мається на увазі не просте переміщення екскурсантів від одного об’єкта до іншого, а роль руху як особливого методичного прийому у процесі екскурсії. З його допомогою пізнається екскурсійний об’єкт і закріплюються знання.

Так, наприклад, обхід будинку, підйом на гору чи штучне спорудження не тільки дозволяють більш правильно представити їх розмір, висоту тощо, але й емоційно збагачують і зміцнюють ці уявлення.

Швидкість руху впливає на характер і точність сприйняття екскурсантами навколишнього простору. Швидке переміщення за допомогою транспорту визначеними маршрутами дозволяє створити єдине враження від далеко розташованих ділянок міської забудови, підсумовуючи і зіставляючи роз’єднані частини міста, тим самим уявлення про одне й теж місто в екскурсантів, котрі брали участь, наприклад, в автобусній і пішохідній екскурсіях, будуть різними і можуть доповнювати один одного. Крім того, пересування екскурсантів означає зміну вражень, вносить елемент відпочинку в процес пізнання, а в ході пішохідної екскурсії складає приємне фізичне навантаження, що нерідко має цілющі властивості (природознавчі екскурсії по заповідних місцях, морському узбережжю, сходження в гори тощо).

Використання прийомів у проведенні екскурсії Прийом локалізації подій

Цей прийом є одним з основних методичних прийомів, що найбільш повно відбиває сутність екскурсії. Він полягає у встановленні зв’язку між відомими екскурсанту подіями і фактами та певною місцевістю, конкретним об’єктом.

Ефективність прийому локалізації залежить від масштабу й історичного значення подій, а також від рівня знань, культурного кругозору екскурсантів, застосовується для знайомства екскурсантів з фактами, про які розповідає екскурсовод.

Прийом порівняння

Прийом порівняння полягає в зіставленні різних ознак того самого об’єкта чи різних об’єктів між собою. Порівняння можна проводити як за подібністю, так і за контрастом.

Цитування в екскурсії

Цитування, тобто певне відтворення уривків з літературних творів, спогадів, документів та інших джерел, широко застосовується в екскурсіях.

Цитата загострює інтерес слухачів, допомагає довести яке-небудь положення, додає велику авторитетність висловленню екскурсовода, дозволяє повніше представити колорит епохи. Цитування допомагає краще використовувати в екскурсії багатий арсенал фактів, подій і думок.

При цитуванні екскурсовод зобов’язаний стежити за тим, щоб цитата ілюструвала чи супроводжувала його думки, акцентувала увагу екскурсантів на потрібному підтексті. Цитата повинна бути короткою і збуджувати інтерес екскурсантів до теми.

Однак не слід зловживати цитатами в процесі екскурсії. Цитати доцільно виписати на картки для зручності користування ними під час екскурсії, однак краще вивчити напам’ять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.