Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Список членів гуртка

 1. Автухов Данило (учень 5-го класу)

 2. Кривицька Владислава (учениця 5-го класу)

 3. Марченко Ігор (учень 5-го класу)

 4. Помагаєва Марина (учениця 5-го класу)

 5. Цинський Вова (учень 5-го класу)

 6. Шведова Тетяна (учениця 6-го класу)

 7. Шведов Денис (учень 6-го класу)

 8. Сюсель Андрій (учень 6-го класу)

 9. Жолободкін Дмитро (учень 5-го класу)

 10. Булашніков Артем (учень 6-го класу)

За час роботи (проведення засідань) гуртка члени гуртка брали активну участь у шкільних конкурсах.

ПРОГРАМИ З КРАЄЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ

ІСТОРИКИ-КРАЄЗНАВЦІ

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ГУРТКА «ІСТОРИКИ-КРАЄЗНАВЦІ»

(1-й рік навчання)

Мета програми – дати загальні уявлення про історичне краєзнавство, його становлення, джерела, методику збирання краєзнавчих матеріалів для шкільного кабінету історії, виконання простих пошукових завдань.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

Теоре

тичних

практичних

у приміщенні

на місцевості

1

2

3

4

5

6

1

Вступна бесіда. Завдання історико-краєзнавчого куртка

4

2

2

2

Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю

12

4

4

4

3

Історичне краєзнавство

10

4

4

2

4

Джерела історичного краєзнавства

14

4

6

4

5

Пам’ятники історії та культури

16

4

8

4

6

Збирання історико-краєзнавчих матеріалів про рідний край

26

4

18

4

7

Організація та проведення історико-краєзнавчої експедиції

36

4

26

6

8

Робота шкільного краєзнавчого музею

9

1

6

2

Разом 127 27 74 26

Програма

1. Вступна бесіда про завдання історико-краєзнавчого гуртка (4 год.)

Історичне краєзнавство та його становлення: античні краєзнавці (Геродот, Аристотель, Демокрит, Квінтиліан). Краєзнавчі погляди Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки. Роль українських істориків-краєзнавців О. Левицького, П. Єфіменка, М. Грушевського, Д. Яворницького в дослідженні історії рідного краю та популяризації краєзнавчих знань.

Туризм – спосіб пізнання історії рідного краю. Перші туристські організації в Україні. Туризм і краєзнавство. Завдання та зміст роботи історико-краєзнавчого гуртка. Особливості роботи юних істориків-краєзнавців.

 1. Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю, охорона природи (12 год.)

Фізико-географічна та економічна характеристика рідного краю. Географічне положення, рельєф, клімат, рослинний та тваринний світ. Корисні копалини. Розвиток промисловості та сільського господарства.

Транспортний зв'язок. Кордони рідного краю. Екскурсійні об’єкти: історичні, архітектурні та інші пам’ятні місця. Довідники, путівники та інша краєзнавча література про рідний край.

Охорона природи. Закон про охорону природи. Ознайомлення з Червоною книгою України.

Практичні заняття. Вивчення кордонів рідного краю. Робота з краєзнавчою літературою про рідний край. Ознайомлення з маршрутами походів по рідному краю. Екскурсії пам’ятними місцями рідного краю, до музеїв, на промислові підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.