Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Питання до самоконтролю

 1. Які Ви знаєте особливості народного одягу у Північно-Приазовському регіоні?

 2. Представте образ традиційних жител народів Північного Приазов’я.

 3. Охарактеризуйте релігію як елемент духовності народів Північного Приазов’я.

 4. Назвіть особливості народної кухні у Північному Приазов’ї.

Рекомендована література

Основна:

 1. Верменич Я.В. Верменич Ярослава Історична регіоналістика і краєзнавство: діалектика співвідношення // Історико-географічні дослідження в Україні. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. - №7. – С. 29 – 47.

 2. Лиман І.І. Історія Північного Приазов’я як складова історичної регіоналістики. Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та інш. – Донецьк-Бердянськ : Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 68-73.

 3. Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури). – Запоріжжя : «Просвіта». – 1997. – 178 с.

 4. Шумілова І.Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 206 с.

 5. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XІХ вв. (1710 – 1858 гг.) – М., Наука, 1976. – 310 с.

 6. Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР. – К. : «Наукова думка». – 1970. – 139 с.

Додаткова:

Тема семінарського заняття з педагогічного краєзнавства №2.

Розвиток освіти Північно-Приазовського регіону кінця ХІХ століття.

І. Теоретичні положення з теми заняття

ПЛАН

 1. Прогресивна та поліетнічна спрямованість освітянської діяльності повітових земств Північного Приазов’я.

 2. Характеристика фактору педагогічної дифузії земської школи.

 3. Особливості болгарської народної школи.

 4. Характерні тенденції німецьких шкіл Північного Приазов’я.

Мета заняття.

Навчальна сприяти оволодінню і розумінню поняття «педагогічна дифузія».

Розвивальна розвивати активність, самостійність під час оволодіня програмним матеріалом, формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність.

Виховнаформувати любов до вчительської професії.

Студент повинен знати: головні тенденції розвитку освіти Північно-Приазовського регіону наприкінці ХІХ століття.

Студент повинен уміти: здійснювати порівняльний аналіз болгарської та німецької народних шкіл Північного Приазов’я кінця ХІХ століття.

Основні поняття теми:

Земства, земська школа, педагогічна дифузія, фактор, тенденція

Завдання до заняття

 • Підготуватися до заняття за рекомендованими джерелами.

 • Підготувати усне повідомлення про вищі навчальні заклади міст: Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Запоріжжя Північноприазовського регіону.

Іі. Індивідуальна робота студента

 1. Скласти таблицю (на вибір студентів): «Навчальні заклади Північноприазовського регіону кінця ХІХ століття» або «Навчальні заклади у м. Бердянська кінця ХІХ століття».

Пор.

Тип

навчального закладу

Хто навчався?

Зміст навчання

Головні проблеми навчального процесу

Зробити висновки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.