Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

І.Ф. Шумілова

Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи

Навчально-методичний посібник

Бердянськ 2012

УДК

ББК

Ш

Рецензенти:

Баханов К.О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Нечепоренко Л.С. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Сущенко Т.І. – доктор педагогічних наук , професор кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету м. Запоріжжя

Ш Шумілова І.Ф. Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи : навчально-методичний посібник / Ірина Федорівна Шумілова. –

ISBN

У навчально-методичному посібнику запропоновано опис навчального курсу «Педагогічне краєзнавство», модульна робоча програма навчального курсу, яка включає передбачені різні форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів; навчально-дослідні та творчі завдання; теми рефератів; складання кросвордів; презентація портфоліо; складання опорних конспектів з тем лекцій та семінарських занять; розробку презентацій за темами лекцій і семінарських занять; матеріали студентської конференції; методичні рекомендаці з підготовки студентів до проведення екскурсій; підготовку до доповідей тощо, а також питання для підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, іменний покажчик, додатки.

Рекомендовано для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів.

ISBN

Шумілова І.Ф., 2012

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………...5

Робоча програма навчального курсу «Педагогічне краєзнавство»…7

Змістовий модуль І. СУТНІСТЬ, ВИДИ, НАПРЯМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ…………...30

Тема 1.1. Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи...30

   1. З історії вивчення краєзнавства……………..……………………....30

   2. Сутність педагогічного краєзнавства…..…………………………...40

   3. Функції педагогічного краєзнавства………………………………..49

   4. Принципи підготовки й організації студентів

до краєзнавчої роботи….………………………..………………………….52

   1. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи…………………………………………………………………

   2. Напрямки краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя………….

   3. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів початкових класів…………………………………………………………….

   4. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів

історії…………………………………………………………………

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1………………………………………………55

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2………………………………………………60

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.