Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Портфоліо курсу: «Педагогічне краєзнавство»

Виконав: студент(ка) факультету____

ІІ-III-ІV курсу

групи_______

П.І.П.____________________________

«__»______________2011 р.

Бердянськ

2011

Представити портфоліо на перевірку необхідно в комп’ютерному варіанті (шрифт: Times New Roman; кегель: 14; інтервал: 1,5; поля: верхнє – 20, нижнє – 20, праве – 10, ліве – 30 мм; форматування по ширині).

Портфоліо складається з 2 розділів.

Структури (рубрик) портфоліо

Розділів (рубрик) портфоліо:

 1. «Портрет автора портфоліо» (автор портфоліо має можливість представити себе будь-яким доступним для цього способом – есе, твір, фотографії, малюнки та ін.); загальний обсяг розділу 1–2 сторінки.

 2. «Портрет відомого педагога Північно-Приазовського регіону» (у розділі представлені матеріали про педагогічні погляди одного з педагогів краю – за вибором студента): М.О. Корф, Я.П. Новицький, Т.А. Зіньківського, К.М. Зіньківського та інші. При цьому використовуються різні джерела (статті, монографії, підручники, навчальні посібники, Інтернет-ресурси тощо). Аналізуючи педагогічні концепції педагогів, необхідно формулювати власні оціночні судження, погляди. Загальний обсяг розділу може складати від 10 до 15 сторінок.

У розділі слід відобразити:

 • коротку характеристику періоду, який представляє педагог;

 • біографію педагога;

педагогічні погляди: відомі праці педагога; цілі навчання і виховання; зміст, методи, засоби, форми навчання і виховання; принципи, правила, логіку навчання і виховання; вимоги до вчителя і учня і т.п.;

структурований аналіз однієї педагогічної праці педагога (на вибір): основні положення (ідеї) роботи; особисте ставлення, відносно кожної, виділеної ідеї;

 • причини успішності поглядів педагога.

У тексті розділу обов’язкові посилання на джерела інформації. Наприклад, [5, С. 22–40].

 1. «Письмова робота» (у розділі представлені всі письмові роботи тести, кросворди, твори, педагогічні есе, проспекти мікродослідження тощо), виконані студентом з курсу;

 2. «Список використаної літератури».

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть реалізацію наукових підходів у педагогічному краєзнавстві.

 2. Охарактеризуйте методи емпіричного пізнання.

 3. Охарактеризуйте методи теоретичного пізнання.

 4. Як використовує вчитель метод наукового дослідження – спостереження? Визначте вимоги до нього.

 5. Назвіть вимоги до експерименту як методу наукового дослідження у педагогічному краєзнавстві.

 6. На які етапи поділяється педагогічний експеримент?

Рекомендована література Основна:

 1. Житник Б.О., Павлютенков Є.М., Маслікова І.В. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя / Б.О. Житник. Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі / Є.М. Павлютенков. Дослідницька діяльність як продуктивна освітня послуга методичного менеджменту / І.В. Маслікова. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 160 с.

 2. Практикум з педагогіки : Навч. посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. – К. : ІСДО, 1996. – 432 с.

 3. Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с.

 4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932–1953 роки) / Упорядники В.М. Константинова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К. : «Освіта України», 2009. – 782 с.

 5. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К. : «Освіта України», 2008. – 569 с.

 6. «Бердянський літописець» Василь Крижанівський // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Київ – Едмонтон : РА «Тандем – У», 2007. – 300 с.

 7. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861–1875 рр.) // упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Таганрог : РА «Тандем - У», 2007. – 402 с.

 8. «Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського вісника» (1827–1860 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ – Ростов-на-Дону : РА «Тандем – У», 2007. – 358 с.

 9. «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876–1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ – Невинномиськ : РА «Тандем – У», 2007. – 378 с.

 10. Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури) / Ред. колегія І.П. Аносов та ін. – Запоріжжя вид-во Просвіта. – 1997. – 176 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.