Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Тема семінарського заняття з педагогічного краєзнавства №4. Освітні діячі Північного Приазов’я наприкінці хіх століття і. Теоретичні положення теми заняття

ПЛАН

 1. Керівники та організатори освітніх процесів у Північно-Приазовському регіоні: Я.П. Новицький та М.О. Каришев (Олександрівський повіт), В.Є. Гаєвський та О.П. Товбич (Бердянський повіт), М.Ф. Гофман (Мелітопольський повіт), Ф.А. Хартахай (Маріупольський повіт).

 2. Організатор земських з’їздів і педагогічних курсів – М.О. Корф.

 3. М.О.Каришев та педагогічна освіта в Бердянському та Олександрівському повітах Катеринославської губернії.

Мета заняття.

Навчальна формувати ідеал учителя на основі прикладів з життя відомих педагогів рідного краю та висвітлених у їх творах вимог до вчительської професії.

Розвивальна розвивати активність, самостійність у процесі оволодіня програмним матеріалом, формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність.

Виховна виховувати любов до професії вчителя.

Студент повинен знати: імена освітніх діячів Північноприазовського регіону наприкінці ХІХ століття.

Студент повинен уміти: аналізувати офіційні документи, наукову літературу з питань керівництва та організації освітніх процесів у Північноприазовському регіоні в кінці ХІХ століття.

Завдання до заняття

 • Підготуватися до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

 • До одного з теоретичних питань теми підготувати презентацію, яка висвітлювала б життєвий шлях та наукову діяльність педагога (робота у 3 до 5 осіб).

Іі. Індивідуальна робота студента

 1. Представити портрет одного з відомих діячів Північноприазовського регіону, «Випускники Бердянської чоловічої гімназії» (у розділі можуть бути представлені матеріали про педагогічні погляди одного з педагогів краю або відомого діяча – за вибором студента): педагоги – М.О. Корф, М.О. Каришев, Ф.Я. Вороний, Я.П. Новицький, Т.А. Зіньківський, К.М. Зіньківський, П.І. Ніщинський; гімназисти: В.А. Хавкін, П.П.Шмідт, І.І. Семенченко, А.С. Безикович, І.А. Єфремов, Ю.Д. Енгель.

Питання до самоконтролю

 1. Які вимоги висував М.О. Корф до особистості вчителя?

 2. Які вимоги до професіоналізму вчителя визначали педагогічні діячі на сторінках педагогічної журналістики у другій половині ХІХ століття?

 3. Яким був склад вчителів земських шкіл Північного Приазов’я?

 4. Які питання народної освіти регіону були розглянуті на останньому земському з’їзді під керівництвом М.О. Корфа?

Рекомендована література:

 1. Николай Александрович Корф (1834 – 1883) В кн. : Антология педагогической мысли Российи второй половины ХІХ – начала ХХ в. / Сост. П.А. Лебедев. – М. : Педагогика, 1990. – С. 194 – 202. – 608 с.

 2. Марутян Р.Р. Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева. – Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Р.Р. Марутян; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 18 с.

 3. Шумілова І.Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 206 с.

 4. Кушніренко І.К., Жилінський В.І. М.О. Корф: справа всього життя. – Запоріжжя: Дніпропетровський металург, 2011. – 300 с.

 5. Кушніренко І.К., Жилінський В.І. Освіта Гуляйпільщини. – Запоріжжя: Дніпропетровський металург, 2011. – 430 с.

 6. Нечепоренко М.В., Попельнюх О.І. Педагогічна спадщина М.О. Корфа. Спецкурс для студентів педагогічних університетів. – Харків: ХНУ, 2010. – 20 с.

Тема семінарського заняття з педагогічного краєзнавства №5.

Особливості професійного становлення земського вчителя

І. Теоретичні положення з теми заняття

ПЛАН

 1. Тенденції та чинники професійного становлення земського вчителя.

 2. Аналіз праць видатних педагогів – Б. Грінченка, О. Духновича, В. Водовозова, М. Корфа, К. Ушинського.

 3. Освітній ценз вчителів Північно-Приазовського регіону.

Мета заняття.

Навчальна сприяти в оволодінні студентами методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів.

Розвивальна розвивати історико-педагогічне та професійне мислення студентів.

Виховна виховувати любов до педагогічної професії.

Студент повинен знати: роль і значення професійного становлення земського вчителя Північного Приазов’я наприкінці ХІХ століття.

Студент повинен уміти: аналізувати офіційні документи, наукову літературу з проблем розвитку освіти.

Завдання до заняття

 • Підготуватися до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

ІІ. Індивідуальна робота студента

 1. Підготувати презентацію, яка висвітлює життєвий шлях та педагогічну діяльність М.О. Корфа (робота у групах).

Питання до самоконтролю

 1. Охарактеризуйте фактори професійного становлення земського вчителя у Північному Приазов’ї.

 2. Яким було матеріальне становище земського вчителя у Бердянському повіті?

 3. Якою була підготовка вчительських кадрів у Північному Приазов’ї?

Рекомендована література:

 1. Шумілова І.Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 206 с.

 2. Бердянского уездного земского собрания с 1866 по 1908 гг. В ІІІ-х т., Т. ІІ. – Москва : Типография Московского товарищества Н.Л. Казецкого. – 1910. – 887 с.

 3. Очерки деятельности Бердянского уездного земства по народному образованию (1866 – 1896 гг.). – Бердянск, 1897. – 54 с.

Тема семінарського заняття з педагогічного краєзнавства №6.

Відомі діячі Північного Приазов’я кінця ХІХ – початку ХХ століть

І. Теоретичні положення теми заняття

ПЛАН

 1. Учні Бердянської чоловічої гімназії.

 2. П.П. Шмідт – червоний адмірал.

 3. Всесвітньо відомий бактеріолог В.А. Хавкін.

 4. Викладач Бердянського педагогічного технікуму – К.М. Зіньківський.

Мета заняття.

Навчальна прищеплювати студентам любов до педагогічного фаху, формувати ідеал вчителя на основі прикладів життя відомих педагогів рідного краю та висвітлених у їх творах вимог до вчительської професії.

Розвивальна розвивати активність, самостійність у процесі оволодіня програмним матеріалом, формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність.

Виховна виховувати у майбутніх учителів риси, необхідні для майбутньої роботи з учнями.

Студент повинен знати: імена історичних діячів рідного краю, детермінованість освітніх процесів економічними, політичними, культурними та соціальними чинниками; закономірності та тенденції розвитку освітнього процесу у Північноприазовському регіоні.

Студент повинен уміти: аналізувати, порівнювати і зіставляти освітні явища та процеси, формулювати і висловлювати власну точку зору в усній і письмовій формі щодо закономірностей та тенденцій розвитку педагогічних явищ і процесів, що відбувалися у Північноприазовському регіоні та в Україні в ХІХ на початку ХХ століть.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.