Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Основні поняття теми:

Базовий навчальний план, навчальна програма, професійна підготовка вчителя, типовий навчальний план, факультатив

Завдання до заняття

 • Теоретична підготовка до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

 • Питання «Вивчення особливостей рідного краю у підготовці вчителя початкових класів», «Краєзнавство у підготовці вчителя історії», «Краєзнавство у підготовці філолога» виконати у вигляді таблиці. Зробити аналіз навчальних програм

Таблиця

Аналіз навчальних програм

Навчальна програма

Назва

предмету

Назва

теми

Знання, уміння, навички

Кількість годин для вивчення рідного краю

Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Перун, 2005. – 142 с.

 • Розкрити плани проведення факультативних занять з вивчення рідного краю за матеріалами підручників, навчальних посібників з педагогіки та історії педагогіки.

Іі. Індивідуальна робота студента

 1. Зробити презентацію бібліографічного опису джерел у форматі Microsoft PowerPoint (у групах від 2 до 6 студентів).

Методичні рекомендації до створення презентації

 • Презентацію потрібно виконувати після того, коли розроблена її загальна структура, зібраний ілюстративний матеріал.

 • Ілюстрації потрібно подавати лише ті, які відповідають тематиці, мають високу якість.

 • На перший слайд необхідно винести назву роботи, відомості про автора, визначити мету роботи.

 • Спочатку доцільно вводити на слайд текст презентації, а потім додавати до неї ілюстрації.

 • До тексту презентації доцільно додавати таблиці, діаграми, схеми.

Вимоги до оформлення презентації

Естетичний аспект. При розробці презентації необхідно дотримуватися певної логічної схеми викладу. Оформлення узгоджується зі змістом і акцентує увагу на важливих моментах теми.

Діаграми та рисунки. Зображення повинні бути виконані на високому рівні, вдало розташовані, стосуватися теми і допомагати розкрити її зміст.

Текст, кольорове оформлення, фон. Текст легко читається. Фон

неяскравий і гармоніює з кольором тексту і графіки.

Списки і таблиці. Списки і таблиці правильно розроблені та вдало

розташовані.

Критерії оцінювання презентації у форматі Microsoft PowerPoint

1. Чіткість, лаконічність, доступність мультимедійної інформації,

яка розкриває тему.

2. Грамотність оформлення слайдів: у роботі немає орфографічних і

граматичних помилок.

3. Інформативність ілюстративного матеріалу та доцільність

співвідношення «текст – зображення».

Питання для самоконтролю

 1. Місце педагогічного краєзнавства у професійному становленні майбутнього вчителя.

 2. Яку роль відіграє використання вчителем краєзнавчих матеріалів у роботі вчителя з учнями на уроках?

 3. Які вимоги ставляться до вчителя при проведенні факультативних занять?

 4. Значення навчальної програми у роботі вчителя початкових класів.

 5. Які уміння слід формувати вчителю початкових класів в учнів, ознайомлюючи їх з рідним краєм.

 6. Які духовні потреби слід формувати в учнів вчителю історії, використовуючи у викладанні краєзнавчі матеріали?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.