Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Складання тексту екскурсії

Робота над текстом екскурсії дозволяє студенту ретельно обміркувати матеріал для розповіді, відібрати найголовніше, намітити логічний хід викладу матеріалу, більш точно узагальнити його, сформулювати висновки і логічні переходи від однієї підтеми чи об’єкта до інших.

Необхідно, щоб студент, готуючись до обраної теми, писав індивідуальний текст, закріплюючи в ньому власне розкриття теми, творчі знахідки.

Перед викладом тексту екскурсії оформляється титульний лист, у якому вказується назва освітнього закладу, найменування теми, прізвищ авторів і дати проведення екскурсії. Текст має включати вступ, основну частину і заключення (висновок), містити характеристику об’єктів і конкретний матеріал. До обов’язків автора екскурсії входить систематичне внесення доповнень і змін у текст. Одночасно зі складанням тексту екскурсії автор готує коротку анотацію.

Побудова екскурсії

Текст повинен відбивати зміст екскурсії, сприйняття її як єдиного цілого досягається логікою побудови. В основі екскурсії повинен лежати логічний план, що відповідає загальній композиції екскурсії.

Кожна екскурсія складається з трьох головних частин: вступу, основної частини і висновку.

Вступ

Вступ і висновок відрізняються від основної частини тим, що вони, як правило, не пов’язані з екскурсійним об’єктом. Це зближає вступ з початком лекції, завдання якого – встановити контакт зі слухачами, залучити її увагу до теми.

У вступі слід розкрити зміст і тему краєзначої екскурсії і висвітлити головні проблеми, що конкретизуються в ході екскурсії на показі об’єктів. Вступ повинний бути яскравим і лаконічним за формою й актуальним за змістом.

Екскурсовод повинен прагнути того, щоб відразу привернути увагу екскурсантів до об’єкту. Варто пам’ятати, що початок екскурсії – відповідальний момент, адже саме на початку екскурсії в екскурсантів формується перше враження про екскурсовода.

Основна частина

Основна частина – власне екскурсія – будується на єдності показу з розповіддю. Її зміст складається з окремих підтем, що розкриваються на об’єктах і об’єднані спільною темою. Ця тема обумовлює спрямованість екскурсії, співвідношення частин, обсяг конкретного матеріалу, пов'язаного з об’єктами.

Тільки керуючись цією темою, перевіряючи нею всі елементи, можна домогтися логічної композиції екскурсії, у чому особливо яскраво виявляється майстерність проведення екскурсії.

У ході проведення екскурсії застосовуються різноманітні методичні прийоми. Висвітлення кожної екскурсійної підтеми в екскурсії доцільно завершувати узагальненням матеріалу – висновком.

Висновок

У висновку екскурсовод підводить підсумки екскурсії, робить загальні висновки з теми і відповідає на питання екскурсантів. Висновок закріплює зміст і значення побаченого і почутого екскурсантами на екскурсії, ще раз пояснює тему.

Логічні переходи в екскурсії

Логіка побудови екскурсії визначає не тільки поділ її на частини (підтеми) стосовно екскурсійних об’єктів, але і встановлення зв’язків між ними. В екскурсії вони здійснюються за допомогою логічних переходів.

Логічними переходами в екскурсії прийнято називати встановлення зв'язків між екскурсійними об'єктами на основі ідейно-пізнавального матеріалу екскурсії.

Логічні переходи з’єднують розповідь і показ у єдине ціле, додаючи екскурсії цілісність і закінченість. Вони можуть носити, наприклад, характер узагальнення, порівняння, доповнення. Але внутрішній зміст цих переходів повинен випливати зі змісту розповіді про об’єкти.

Перехід від одного об’єкта до іншого в окремих випадках може бути здійснений і без логічного переходу. Однак їх відсутність робить екскурсію фрагментарною. Знайдені один раз логічні переходи – активний елемент екскурсії. Удосконалюючи екскурсію, вносячи зміни в її зміст, екскурсовод повинен відшукати і нові, більш вдалі органічні логічні переходи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.