Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Форми роботи в курсі «Педагогічне краєзнавство»:

Аудиторні заняття (відповідно до основних положень Болонського процесу складають 40% курсу дисципліни): лекційні, практичні.

Самостійна робота (60% вивчення дисципліни): виконання завдань з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань, написання та захист рефератів, участь у студентських наукових конференціях, написання тез, складання схем, відвідування музеїв м. Бердянська з метою опису експозицій, екскурсії по визначних місцях Бердянська, Бердянського, Розівського, Куйбишевського та Гуляйпільського районів Запорізької області, меморіального будинку – музею ім. В.І. Немировича-Данченка в с. Нескучне Великоновоселівського району Донецької області.

Галузь 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

Курс IІ

Семестр IV

Форма навчання денна

Загальна кількість годин 45

Кількість кредитів 1,5

Змістових модулів 3

Лекцій 12

Практичних занять 12

Самостійна та індивідуальна робота 21

Вид контролю залік

Програма складається із 3 змістових модулів:

  1. Змістовий модуль «сутність, види, напрями краєзнавчої роботи»

Лекційних занять – 4

Семінарських занять – 4

Самостійна робота – 7

  1. Змістовий модуль «виховний аспект підготовки майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи»

Лекційних занять – 4

Семінарських занять – 4

Самостійна робота – 7

  1. Змістовий модуль «організація підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями»

Лекційних занять – 4

Семінарських занять – 4

Самостійна робота – 7

Всього 45 годин (1,5 кредити)

  1. Зміст навчального процесу тематичний план навчального модуля (для студентів денної форми навчання)

Опрацювання курсу «Педагогічне краєзнавство» передбачає аудиторну (лекції, практичні заняття), самостійну та індивідуальну роботу студентів, виконання завдань для самоперевірки, модульний контроль (табл. 1).

Таблиця 1

Тематичний план навчальної дисципліни

теми

Назва змістового модуля, теми

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна та індивідуальна робота

Змістовий модуль 1

СУТНІСТЬ, ВИДИ, НАПРЯМИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ

1.1.

Педагогічне краєзнавство

8

2

2

4

1.2.

Підготовка майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи

7

2

2

3

Змістовий модуль 2

ВИХОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ

2.1.

2.2.

Особливості емоційної взаємодії вчителя й учнів

Методи виховання у підготовці майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи

15

4

4

7

Змістовий модуль 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

3.1

Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення питань педагогічного краєзнавства

8

2

2

4

3.2

Організація пошуково-дослідної діяльності студентів з краєзнавчими матеріалами

7

2

2

3

Разом

45

12

12

21

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.