Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekzij.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
795.14 Кб
Скачать

Лекція 12 социально-психологический тренінг як форма спеціально організована ного спілкування План

  1. Принципи організації і роботи тренинговой групи

  2. Характеристика основних тренинговых форм. Міркування про себе самому

  3. Характеристика основних тренинговых форм. "Віч-на-віч" (Парна робота)

  4. Характеристика основних тренинговых форм. "Четвірка" (Мала група з 3-4 чоловік)

  5. Характеристика основних тренинговых форм. "Чудова сімка" ("Мала" велика група з 7-8 чоловік)

  6. Характеристика основних тренинговых форм. "Карусель" (Загальна робота в два кола)

12.1. Принципи організації і роботи тренинговой групи

Найважливішою умовою успішної роботи тренинговой групи є розуміння її головних основних принципів організації цієї форми спілкування.

1. Насамперед виконання принципу добровільної участі як у всьому тренінгу, так і в його окремих заняттях і вправах. Учасник повинний мати природну внутрішню зацікавленість у змінах своєї особистості в ході роботи групи. Тому найважливіша задача головного тренера, педагога - створити умови, при яких учні самі ринуться активно брати участь у запропонованих етюдах, завданнях, процедурах.

2. Необхідно дотримувати принципу організації постійної самодиагностики кожного учасника. У утримання занять включаються питання і вправи, розраховані на самораскрытие членів групи, усвідомлення і формулювання їх власних личностных особливостей.

Крім сугубо аналітичних етюдів, реалізація цього принципу передбачає більш активні заняття, що дають хлопцям прекрасну можливість проявити себе при відстоюванні своєї точки зору, відкритої оцінки того або іншого вчинку партнера по вправі і т.п.

Різноманітні поділи тренінгу являють собою невеличку тестову процедуру, у ході якої учасники одержують первинну інформацію про себе. Використовуючи цю інформацію, учасник у ході тренінгу може перевірити ще раз її, а якщо є необхідність, те й у значній мірі змінитися.

3. Стрижнем тренінгу є принцип взаємодії в стилі діалогу, заснований на взаємній повазі учасників, на їхній повній довірі друг другу, готовності вислухати співрозмовника і визнати його право мати свою точку зору.

4. Принцип гетерогенності, тобто переважно об'єднання в тренинговую групу людей, що різняться по статі, ступеня знайомства, і за віком. Прийнято вважати, що найбільше оптимальний вікової період для участі в роботі тренинговых груп - із 16 до 40 років.

5. Принцип постійної зворотної зв'язок, тобто безупинне одержання учасником інформації від інших членів групи про результати його дій у ході тренінгу. Завдяки саме зворотної зв'язок людина може коректувати своє наступне поводження, замінюючи невдалі засоби спілкування на нові, перевіряючи ефективність їхнього впливи на навколишніх.

6. Принцип оптимізації розвитку, тобто в ході тренінгу здійснюється не тільки чітка діагностика і кваліфікована констатація визначеного психологічного стана окремих учасників і групи в цілому, але й активне втручання в події , що відбуваються , із метою оптимізації умов, необхідних для личностного розвитку

7. Принцип гармонізації інтелектуальної й емоційної сфер. З одного боку, для тренінгу характерні високе емоційне розжарення, учасники щиро переживають події , що відбуваються в групі Це допомагає їм настроїтися на відвертість, у більшій мірі довіряти партнерам, ставати більш гуманними по відношенню друг до друга.

8. Принцип балансу комфорту і дискомфорту. Суть його складається в тому, що в цілому атмосфера в групі повинна бути комфортної, зручної, безпечної і навіть веселої. Стратегічний принцип у тренінгу - комфортність.

9. Принцип ізольованості. Безумовною вимогою є повна впевненість учасників у тому, що їх ніхто не підслухує. Якщо в головного є необхідність звістки аудио- або відеозапис заняття, він повинний дістати згоду всіх членів групи.

10. Принцип образності означає, що явища, досліджувані і виробовувані в тренінгу, повинні бути обов'язково відбиті в малюнках і схемах, метафорах і символах. Це допомагає учасникам тренінгу не тільки зрозуміти, засвоїти і запам'ятати, але і відчути внутрішню гармонію феномена, розвити його, відчинити нове.

11. Принцип вільного простору. У помешканні для занять повинна бути можливість вільного пересування учасників, їхній розташування по колу, об'єднання в малі групи по 3-5 чоловік, по 7-8 чоловік, а також для самоти.

12. Принцип занурення. Тривалість занять повинна бути визначена на самому початку роботи. Досвід проведення соціально-психологічного тренінгу дає підставу для висновка: найбільший ефект досягається при роботі значними тимчасовими блоками - зануреннями на 3-4 часу за одне заняття або навіть більш, тобто при систематичному використанні активних тренинговых форм.

13. Принцип спрямованості на застосування результатів тренінгу в житті. Цей принцип покликаний допомогти учасникам перенести отриманий досвід на практику. Тренінг повинний мати практичне значення. Для людей завжди важливий "сухої залишок". Усе (або майже усе), що зрозуміли, усвідомили або чому навчилися учасники тренінгу, варто використовувати в звичайному житті. Саме для цього організуються і проводяться тренинговые заняття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]