Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekzij.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
795.14 Кб
Скачать

2. Демократичний стиль

Характеризується значною децентралізацією влади, при якій керівник по ряді основних управлінських питань радиться з підпорядкованими; рішення приймаються колективно; засіб впливу на подчиненных - заохочення за які б те ні було прояви ініціативи.

Вимоги формулюються у виді рад і консультацій. Контроль не упереджений, поощряется самоконтроль і взаимоконтроль. Відношення довірчі. Впроваджуються позитивні стимули і робота на перспективу ("перспектива завтрашньої радості", що є одним із найбільше потужних мотивів, що спонукають людей до праці).

Заходи плануються в групі, усе відповідають за реалізацію запропонованого. При цьому всі поділи майбутньої роботи не тільки пропонуються, а й обговариваются. Керівник піклується про згуртованість колективу. У своїй діяльності йде "від людини - до роботи".

3. Стиль співробітництва

 1. Цей стиль характеризується такими чортами: регулярні наради керівників із підпорядкованими; відкритість у відношеннях між керівником і подчиненными;

 2. підпорядковані залучаються до розробки і прийняття організаційних рішень;

 3. керівник делегує підлеглим ряд повноважень;

 4. рядові співробітники беруть участь у плануванні і здійсненні організаційних змін;

 5. у колективі створюються особливі групи, наділені правом самостійного прийняття рішень;

 6. співробітнику дається можливість самостійно дозволяти проблеми, формулювати нові ідеї.

Основні якості особистості керівника, що притримується цього стилю діяльності такі:

 1. Уміння впливати на підпорядкованих.

 2. Впевненість у собі.

 3. Емоційна врівноваженість.

 4. Спроможність творчо вирішувати управлінські задачі.

 5. Зацікавленість справою.

 6. Надійність і відповідальність при виконанні завдань.

 7. Незалежність суджень.

 8. Коммуникабельность.

4. Ліберальний ( щопотурає) стиль

Характеризується відсутністю втручання керівника в роботу колективу. Діяльність практично кинута на самоплив. Щоб не виявитися в складному становищі, подібний керівник ухиляється від прийняття рішень, а виробничі проблеми змушений вирішувати для зміцнення власного положення.

Справи в колективі йдуть самі по собі. Керівник не віддає вказівок. Окремі поділи роботи виконуються зацікавленими членами групи або пропонуються лідерами груп.

5. Новаторско-аналитический стиль

Цей стиль свідчить про відданість керівника організації, його енергійності і новаторства, сприйнятливості до нової інформації й ідей, схильності до генерації ідей і пропозицій, швидкості прийняття рішень, узгодженні колективних ідей, чуйності у формуванні цілей і установок, готовності враховувати думку інших, толератності до невдач.

Лекція 9

ШКОЛЬНИК У СИСТЕМІ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВІДНОШЕНЬ

План

 1. Методи вивчення межличностных відношень

 2. Учень у системі межличностных відношень

 3. Динаміка особистих взаємовідносин

 4. Детермінанти, що визначають положення учня в системі особистих взаємовідносин

 5. Психологічна структура шкільного класу

9.1. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВІДНОШЕНЬ

Социометрическая процедура була запропонована ще в 1934 році американським ученим Дж.Морено і з тих пір стала відома практично у всіх країнах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]