Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekzij.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
795.14 Кб
Скачать

3. Основні характеристики великих груп

Всі розглянуті вище сфери психології великих соціальних груп органічно взаємозалежні. Їхнє своєрідне сполучення у визначених конкретно-історичних умовах виявляється двоякою уявою:

1) як характеристика типової особистості представника визначеної спільності;

2) як характеристика психічного складу спільності (народу, класу, нації і т.д.).

Психічний склад - це найбільше стійке утворення в психології спільності. До нього ставляться соціальний характер, традиції, звичаї. Соціальний характер групи визначається специфічною культурою, системою знаків, символів, навичок, удач. Він формується в конкретних умовах під впливом соціального буття, тієї системи цінностей і орієнтації, у яких відбувається процес соціалізації. Соціальний характер із визначеною логікою детермінує одні вчинки і виключає інші. Традиціями називаються історично сформовані під впливом визначених умов життя узаконені засоби відтворення правил, норм поводження, відношень людей. Звичаї це міцно сталі в тієї або іншій соціальній групі правила реагування на конкретні події, здійснення деяких суспільно і личностно значимих подій (особливі моменти трудової діяльності, побуту, важливі події в житті людини: народження, весілля, свята й ін.) Звичай береже визначений досвід, є символом визначених цінностей, вироблених товариством, привчає шанувати їх. Він виховує визначене відношення до групи, особистості (наприклад, відношення до старшого).

Цілісну характеристику психологічних особливостей соціальних груп подає спосіб життя як сукупність устояних типових форм життєдіяльності народів, класів, інших соціальних груп, окремих людей у матеріальному і духовному виробництві, у суспільно-політичній і сімейно-побутовій сферах. По способі життя можна визначити як люди живуть, якими діями і вчинками керуються, яке їхнє мислення, потреби, інтереси, ідеали, умонастрої, утримання спілкування, які цілі вони переслідують. У способі життя спільності, окремої людини виражається система їхніх відношень до товариства, праці, іншим спільностям, іншим людям, до себе. Ці відношення різноманітними засобами відбиваються у світогляді, ціннісних орієнтаціях, життєвих позиціях, соціальних установках, потребах, стилі життя і поводження. Психологічні особливості з різною інтенсивністю виявляються в різних соціальних груп. Яскраві форми вони одержують, наприклад, у психології націй і етнічних спільностей.

4. Дифузійна група як особливий вид великих соціальних груп

Під терміном "дифузійна" розуміється розсіяна, розподілена група, що має загальні соціально-психологічні ознаки, основними серед який є такі:

  • "размиті", тобто нечітко обкреслені межі; її складає невизначена сукупність людей; слабкий взаємозв'язок і лише епізодична взаємодія;

  • для дифузійної групи характерні, по-перше, локальні зв'язки (наприклад, між членами сімей, близькими родичами, сусідами або товаришами по службі по роботі), а по-друге, опосередковані зв'язки через цікавлячі інформаційні джерела, окремих представників що цікавиться соціального об'єкта або через причетність до його дій;

  • висока динамічність, мінливість, тобто склад дифузійної групи легко може змінюватися: люди можуть виходити і входити в її без утруднень, тому вона ставиться до числа відкритих і высокомобильных груп;

  • низька интегрированность, слабка згуртованість; проте це може не ставитися до окремим локальним її частин.

Таким чином, велика дифузійна група - це численна, але нечітко визначена по складі, высокодинамичная і низкоинтегрированная сукупність людей, лише локально й опосередковано пов'язаних один з одним.

Прикладами великої дифузійної групи є жителі того або іншого населеного пункту або його частини (селища, району міста, міста в цілому і т.п.), постійні глядачі якихось конкретних теле- або радіопередач (наприклад, глядачі телесеріалу "Санта-Барбара" або телеигры "Поле чудес" і т.д.), постійні читачі періодичних видань (газет, часописів і т. п.), спортивні болільники конкретної команди, шанувальники (аматори) того або іншого театру і т.д.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]