Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

2.5. Спеціальна теорія індивідуальності

На виявлення конкретної дії біологічних чинників направлена також спеціальна теорія індивідуальності, в якій В.М. Русалов уточнив деякі положення вчення В.С. Мерліна про інтегральну індивідуальність. Вона включає такі положення:

1. Біологічні чинники індивідуальності – це не тільки тілесна, морфофункціональна організація людини, але і програми поведінки, що створилася в процесі еволюції живого світу. Ці програми починають свою дію з моменту зачаття, і вже на третьому місяці життя ембріона виявляються стійкі форми індивідуальної поведінки.

2. Узагальнення природжених програм йде в трьох напрямках. Перший напрям – це динаміка енергетичної характеристики поведінки (витривалість, пластичність, швидкість). Другий – емоційні характеристики (чутливість, лабільність, домінуючий настрій). Третій – переваги стимулюючого середовища, когнітивного стилю.

3. Формальні властивості (традиційно об'єднані під загальним терміном "темперамент") включаються в більш високоорганізовані структури особистості.

4. Формально-динамічні характеристики не тільки виступають як передумови і умови діяльності, але і впливають на її динаміку, своєрідність і стиль, тобто можуть визначати кінцеві результати діяльності. Таким чином, формально-динамічні властивості, представляють деяку свободу у виборі стилю діяльності, проте задають межі її можливої продуктивності.

Отже, спеціальна теорія індивідуальності – це теорія про походження, структуру і місце біологічних факторів в загальній структурі індивідуальних властивостей людини.

Запитання для перевірки знань

1. Як співвідносяться диференційна психофізіологія і диференційна психологія?

2. Які типологічні властивості нервової системи виділяють? Як вони визначають поведінку людини?

3. У чому полягає відмінність природжених програм поведінки від природжених якостей?

4. Пригадаєте і перерахуєте якості, що входять в структуру різних рівнів індивідуальності?

5. Що крім видових біологічних особливостей може бути віднесено до індивідуальних властивостей людини, спробуйте, спираючись на свою відповідь, уточнити предмет диференційної психології?

6. У чому полягає психологічний сенс спеціальної теорії інтегральної індивідуальності?

Запитання на самостійне опрацювання

1. Які існують шляхи отримання інформації про індивідуальність?

2. Темперамент як властивість індивідуальності.

Література

  1. Анастазі А. Диференціальна психологія. – М.:Преса, 2001. – 745.

2. Анастазі А. Психологічне тестування. Кн. 1 і 2. – М.: Педагогіка, 1982.

3. Асмолов А. Т. Особистість як предмет психологічного дослідження – М., 1984.

4. Гуревич К.М. Проблема соціального і біологічного в диференціальній психофізіології // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. – М., 1982. – С. 53-58.

5. Єгорова М.С. Психологія індивідуальних відмінностей. – М.: Планета дітей, 1997. – 325 с.

6. Кочубей Б.Й. Дослідження по психогенетиці людини // Питання психології. – 1982. – № 1. – С. 134-140.

7. Короткий психологічний словник. – М., 1985.

8. Леонтьєв А.Н. Індивід і особистість // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. – М., 1982. – С. 15 - 20.

9. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2000. – 536 с.

10. Мерлин В.С. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності. – М., 1968.

11. Мухіна В.С. Вікова психологія. – М.: Академія, 2000. – 453 с.

12. Небиліцин В.Д. Основні властивості нервової системи людини. – М., 1966.

13. Обухова Л.Ф. Вікова психологія. – М., 1999. – 445 с.

14. Павлов І.П. Загальні типи вищої нервової діяльності тварин і людини // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. – М., 1982. – С. 21-23.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]