Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
economika.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
532.48 Кб
Скачать
  1. І.Економічна теорій: предмет і .Метод пізнання.

Предмет економічної теорії та її функції в сучасних умовах Предмет економічної теорії тісно пов'язаний з поняттям "економіка" . Економіка від грецького ойкономія ( "ойкос" - дім або господарство, а "номос" - закон або вчення), тому економічна наука в початковому розумінні - це наука про домашнє господарство або про управління домашнім господарством. В такому розумінні предмет даної науки вперше визначав грецький філософ Ксенофонт. Через певний строк грецький філософ Арістотель розмежував дану науку на власне економіку, під якою розумів виробництво благ для задоволення потреб людей і хремастику ( від грецького слова хрема - майно або володіння). В той час рабовласницьке господарство, а потім і феодальні господарства були переважно замкнуті. З появою та розвитком капіталізму формується національний ринок, тому виникає необхідність в більш широкому визначенні поняття "економіка". Те, на що спрямоване пізнання економічної науки, є її об'єктом. Вона намагається пояснити, який устрій має матеріальний світ товарів та послуг. Проте відразу ж наголосимо, що йдеться не про технологію виготовлення певних благ, послуг. Цим займаються інші науки та спеціалісти відповідних сфер діяльності - інженери, техніки, технологи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]