Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

299

Зміст

Передмова.............................................................................................................5

  1. Диференціальна психологія: основні поняття..............................................7

    1. Передумови вчення про відмінності між людьми............................................7

1.2. Диференціальна психологія — право на незалежність.................................11

1.3. Універсальні дихотомії людинознавства: диференціально-психологічний аспект.........................................................................................................................17

1.4. Ієрархічна структура суб'єкта взаємодії зі світом: організм, індивід, особистість, індивідуальність..................................................................................21

1.5. Диференціально-психологічна парадигма в вивченні людини.....................29

1.6. Внутрішній і зовнішній статус диференціальної психології........................33

2. Пізнання природи людської індивідуальності..............................................36

2.1. Взаємодія середовища і спадковості...............................................................36

2.2. Сучасне розуміння спадковості і середовища...............................................39

2.3. Індивід, особа, індивідуальність.......................................................................41

2.4. Диференційна психологія як наукова база психології індивідуальних відмінностей..........................................................................................................44

2.5. Спеціальна теорія індивідуальності.............................................................47

3. Загальні принципи диференційного аналізу..............................................50

3.1. Принцип реалізації формального підходу.......................................................50

3.2. Принцип інтегрального аналізу........................................................................52

3.3. Принцип взаємозв'язку інтра- та інтеріндівідуальних закономірностей.....52

3.4. Принцип взаємодії ендо- та екзофакторів у детермінації відмінностей.......54

3.5. Принцип вимірюваної та статистичної оцінки досліджуваних явищ...........55

4. Диференційні характеристики пізнавальних процесів................................59

4.1. Дослідження сенсорної сфери новонароджених.............................................60

4.2. Диференційні характеристики відчуттів та сприймань..................................61

4.3. Стильові характеристики мислення..................................................................65

4.4. Диференційні характеристики уяви..................................................................69

4.5. Типи уваги та пам’яті.........................................................................................................................71

5. Грані ментальної реальності. Емоційні і регулятивні процеси, мова і свідомість..................................................................................................................80

5.1. Патерни емоційної взаємодії.............................................................................80

5.2. Емоційні переваги, реакції та стилі..................................................................81

5.3. Емоційні та неемоційні суб’єкти......................................................................82

5.4. Індивідуальні особливості регуляції і саморегуляції......................................84

5.5. Стиль мовлення: Як ми говоримо?...................................................................86

5.6. Стильові особливості свідомості......................................................................88

6. Координати індивідуальності людини – темперамент.................................90

6.1. Загальне поняття про темперамент....................................................................90

6.2. Основні компоненти темпераменту...................................................................91

6.3. Історичний аналіз темпераменту........................................................................92

6.4.Темперамент у структурі особистості.............................................................105

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]