Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

14. Критерії відмінностей між соціальними групами

14.1. Критерії відмінностей між соціальними групами

У більшості суспільств з яскраво вираженим багатонаціональним відтінком, наприклад, в США, процес стратифікації відбувається в результаті дії соціальних і економічних чинників. Для позначення сукупності змінних, які в диференціально-психологічному контексті володіють стійким впливом ситуативної детермінанти, введено поняття Соціоекономічний Статус (СЕС) (з англ. — socio-economical status — SES), який визначається на основі аналізу роду занять, рівня прибутків і освіти. Всі ці показники, зрозуміло, корелюють між собою, що і дає підставу для їх виділення як якихось інтеграційних критеріїв, що розділяють будь-яке сучасне суспільство на страти. Система стратифікації включає і такі змінні, як умови проживання, стилі життя (включаючи установки і ціннісні орієнтації), очікування, як показник напрямку розвитку. Узяті всі разом, ці параметри утворюють контекст, на тлі якого відбувається найважливіший процес соціалізації дитини. Можна виділити два підходи до аналізу відмінностей між людьми, обумовлених феноменом стратифікації. Перший пов'язаний з виділенням континуальної шкали "знизу—вверх", другий побудований на порівнянні так званого середнього класу з неблагополучними групами населення. На основі досліджень, що проведені серед різних груп населення, дослідники виділяють п'ять соціально-економічних рівнів — "нижній (неблагополучний) клас", робочий клас ("блакитні комірці"), клас нижче середнього ("білі комірці", службовці), клас вище середнього (бізнесмени і незалежні професіонали), клас з високим рівнем. Відсоток населення, що відноситься до кожного класу, що виділяється в популяції виявляється досить стійким і складає для США відповідно 18, 48, 21, 10 і 3%.

14.2. Екологія індивідуального розвитку

Вплив соціального класу або страти, в яку включений індивід, часто виявляється впродовж всього життєвого шляху суб'єкта — від особливостей протікання вагітності матері до становлення зрілої особистості. Д.Картрайт виділяє два взаємопов'язані кластери ознак, що характеризують ефект впливу особливостей соціального статусу на особистість (див. Таблицю 14.1.).

Таблиця 14.1. Вплив соціоекономічних чинників на особистість

Характеристики статусу

Ситуативні і особистісні змінні

Соціально-економічний рівень життя батьків

Домашня обстановка: звички, установки, особливості шлюбу, готовність до появи дитини; найближчі родичі

Спадкові ознаки

Потенціал і обмеження патерну природжених характеристик

Догляд за матір'ю під час вагітності (включаючи харчування)

Дія на організм дитини в пренатальний період

Живлення новонародженого і догляд за ним

Вплив на здоров'я, життєздатність і активність

Живлення, відокремлення і стимуляція в період дитинства

Розвиток інтелекту і креативності

Живлення, відокремлення і стимуляція в дитинстві

Формування емоцій і характеру

Сусіди і найближче оточення

Вплив на установки, знайомства

Шкільне середовище

Знання, навики, підготовленість

Можливості для вибору роду занять

Підтримуючі або блокуючі тенденції

Професія і рівень прибутку

Відповідність очікуванням

Досягнення певного статусу

Характеристики поставлених цілей

Відомо, що практично кожен з представників різних груп чудово усвідомлює наявність соціальної ієрархії. При цьому чіткі критерії для оцінки свого соціального рівня давати важко, вказуючи лише на тих своїх знайомих, хто знаходиться "нижче" або "вище" за їх власний рівень. Проте психологи виявили щонайменше вісім компонентів, які можуть служити критеріями для визначення статусної позиції: ранг професії щодо її престижності, прибуток сім'ї, якість домашнього господарства, репутація району мешкання, зв'язки з суспільними клубами і організаціями, відвідини церкви, освіта чоловіка, освіта жінки. Зрозуміло, одним з найважливіших компонентів, що впливають на прояв індивідуальних відмінностей, є специфіка внутрішньо-сімейної взаємодії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]